POUM - TÍTOL 28. Capítol IV. Ordenances de Zona d'Equipaments

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II > POUM - TÍTOL 28. Capítol IV. Ordenances de Zona d'Equipaments

POUM - TÍTOL 28. Capítol IV. Ordenances de Zona d'Equipaments

Art. 34 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- DEFINICIÓ

És la zona de cessió per a equipaments de caràcter públic.

La superfície total és de 16.500 m2 desglossats en: 

Esportiu8.040 m2
Social4.022 m2
Comercial4.424 m2Art. 35 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- SUPERFÍCIE EDIFICABLE

L'edificabilitat neta màxima serà el resultat d'aplicar el coeficient de sostre per cada m2 de superfície neta de la parcel·la o solar. 

Esportiu0,20%
Social1,00%
Comercial 1,10%Art. 36 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- ALÇADA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ

L'alçada màxima de l'edificació s'estableix en 10 m.

Serà d'aplicació allò que estableix l'art. 9è. Art. 37 del pla parcial Polígon Industrial Domenys II.- USOS

- Educatius
- Cultural
- Esportiu i de lleure
- Comercial
- Oficines
- Administratiu
- Bar Restaurant
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009