POUM - ANNEX II. TÍTOL 38. ELS CIRERERS

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Pla General (POUM) > POUM > POUM - ANNEX II. TÍTOL 38. ELS CIRERERS

POUM - ANNEX II. TÍTOL 38. ELS CIRERERS

CAPÍTOL I: ASPECTES GENERALS 

Modificació puntual del  POUM- Ajustos dels usos admesos al sector Els Cirerers. (Aprovada per la CTUB el 14 de març de 2013)

- Aspectes generals 


CAPÍTOL II.- SISTEMES I EQUIPAMENTS 

- Sistema viari i aparcament 
- Sistema d'equipaments col·lectius 
- Condicions d'ordenació i edificació del sòl destinat a equipaments col·lectius 
- Sistema de serveis tècnics 
- Sistema d'espais lliures públics "Zones Verdes" 
- Sistema ferroviari 
- Protecció de sistemes 


CAPÍTOL III.- ZONA INDUSTRIAL 

- Zona indústria aïllada
- Zona d'indústria entre mitgeres


CAPÍTOL IV.- DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES RELATIVES A ZONES INDUSTRIALS 

- Edificacions auxiliars 
- Accessos 
- Espais lliures no ocupats per l'edificació 
- Aparcaments privats 
- Tanques 
- Plantes soterrani 
- Agrupament d'empreses en una parcel·la 
- Condicions especials de les empreses agrupades 


Arxius relacionats:
Plànol de qualificació del sòl


© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 12/04/2013


Segueix-nos a :