POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II

POUM - ANNEX I. TÍTOL 28. POLÍGON INDUSTRIAL DOMENYS II

CAPÍTOL 1. GENERALITATS 

- Definició 
- Llicències 
- Categories de l'ús industrial i límits 
- Definició d'alineacions 
- Illa d'edificació o parcel·la 
- Superfície d'ocupació 
- Volum edificable 
- Superfície edificable 
- Alçada màxima de l'edificació 
- Coeficient d'edificabilitat volumètrica o superficial 
- Espais lliures 
- Zonificació 
- Tipus d'ordenació 
- Condicions generals d'ús 
- Zones de diferent qualificació que componen el polígon 


CAPÍTOL 2. ORDENANCES DE ZONA INDUSTRIAL TIPUS I 

- Definició 
- Tipus d'ordenació 
- Condicions de parcel·lació, superfície, forma i mides 
- Superfície d'ocupació 
- Superfície edificable 
- Alçada màxima de l'edificació 
- Separació de l'edificació als límits de la parcel·la o solar 
- Usos permesos 
- Aparcament 
- Necessitat d'estudi de detall 


CAPÍTOL III. ORDENANCES DE ZONA INDUSTRIAL TIPUS II 

- Definició 
- Tipus d'ordenació 
- Condicions de parcel·lació, superfície, forma i mides 
- Superfície d'ocupació 
- Superfície edificable 
- Alçada màxima de l'edificació 
- Separació de l'edificació als límits de la parcel·la o solar 
- Usos permesos 
- Aparcament 


CAPÍTOL IV. ORDENANCES DE ZONA D'EQUIPAMENTS (Z.E.) 

- Definició 
- Superfície edificable 
- Alçada màxima de l'edificació 
- Usos 


CAPÍTOL V. ORDENANCES DEL SISTEMA DE PARCS I JARDINS (S.P.J.) 

- Definició 
- Superfície d'ocupació 
- Superfície edificable 
- Alçada màxima de l'edificació 
- Usos 


CAPÍTOL VI. ORDENANCES DEL SISTEMA VIARI, PROTECCIÓ DE SISTEMES I ÀREES D'APARCAMENT 

- Definició 
- Superfície d'ocupació 
- Superfície edificable 
- Alçada màxima de l'edificació 
- Usos 
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009