POUM ANNEX II. TÍTOL 39. DOMENYS III

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM ANNEX II. TÍTOL 39. DOMENYS III

POUM ANNEX II. TÍTOL 39. DOMENYS III

DOMENYS III
(aprovat pel Ple Municipal el 19-02-08)

CAPÍTOL 4: NORMES RELATIVES A LES ZONES I SISTEMES 

Art. 17.- ASPECTES GENERALS
Art. 18.- FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES
SECCIÓ 1a.: SISTEMES
Art.19.- SISTEMA DE VIALITAT (clau V)
Art.20.- SISTEMA D'EQUIPAMENTS (clau E)
Art.21.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ DEL SÒL DESTINAT A EQUIPAMENTS COL•LECTIUS (clau E)
Art. 22.- SISTEMA D'ESPAIS LLIURES PÚBLICS "ZONES VERDES" (clau ZV)
Art.23.- SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS (clau ST)
Art.24.- PROTECCIÓ DE SISTEMES (clau PS)
SECCIÓ 2a.: ZONES
Art. 25. ZONA INDUSTRIAL TIPUS I (clau 14.a) 
Art. 26.- ZONA INDUSTRIAL TIPUS II (clau 14.b)
Art.27.- ZONA COMERCIAL/TERCIARI (clau 17.a)
Art. 28.- EDIFICACIONS AUXILIARS
Art.29.- ACCESSOS
Art.30.- ESPAIS LLIURES NO OCUPATS PER L'EDIFICACIÓ
Art.31.- APARCAMENTS PRIVATS
Art.32.- TANQUES
Art. 33. PLANTES SOTERRANI
Art. 35.- CONDICIONS ESPECIALS DE LES ACTIVITATS AGRUPADES

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2012