POUM - ANNEX II. TÍTOL 33. LA GIRADA II

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX II. TÍTOL 33. LA GIRADA II

POUM - ANNEX II. TÍTOL 33. LA GIRADA II

CAPÍTOL II: REGULACIÓ DE LES ZONES 

- Definició de les zones (art. 11 del Pla Parcial La Girada II) 
- Condicions d'edficació (art. 12 del Pla Parcial La Girada II) 
- Condicions d'ús (art. 13 del Pla Parcial La Girada II)
- Instal·lacions dels edificis (art. 14 del pla parcial La Girada II) 
- Previsions d'aparcament (art. 15 del pla parcial La Girada II) 


CAPÍTOL III. REGULACIÓ DELS SISTEMES 

- Règim general (art. 16 del pla parcial La Girada II) 
- Sistema viari i àrees de protecció (art. 17 del pla parcial La Girada II) 
- Sistemes d'espai lliure (art. 18 del pla parcial La Girada II) 
- Sistema d'equipaments comunitaris (art. 19 del pla parcial La Girada II) 
- Sistema d'infrastructures de serveis tècnics i de reserva ferroviària (art. 20 i 21 del pla parcial La Girada II) 


Arxius relacionats:
Plànol de qualificació del sòl
Plànol de condicions d'edificació
 © 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 12/01/2009