POUM - ANNEX I. TÍTOL 27. LES FONTS

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 27. LES FONTS

POUM - ANNEX I. TÍTOL 27. LES FONTS

CAPÍTOL 1 

- Paràmetres reguladors de l'edificació. Definició de conceptes:

  - Alineació de Vial 
  - Mitgeres 
  - Ocupació de parcel·la 
  - Volum edificable 
  - Separació a partions 
  - Alçada reguladora màxima 
  - Ràfecs 


CAPÍTOL 2: DEFINICIÓ DELS USOS 

- Definició dels usos 


CAPÍTOL 3: DETERMINACIONS COMUNES A TOTES LES ZONES I SISTEMES 

- Coberta 
- Tanques 
- Moviment de terres 
- Mitgeres 


CAPÍTOL 4: DETERMINACIONS PARTICULARS PER A LA ZONA INDUSTRIAL 

- Definició 
- Tipus d'ordenació 
- Determinacions per a indústria aïllada 
- Determinacions per a la indústria entre mitgeres 
- Condicions d'ús 


CAPÍTOL 5: DETERMINACIONS PARTICULARS PER A LA ZONA HOTELERA 

- Determinacions particulars 
- Condicions d'ús 


CAPÍTOL 6: DETERMINACIONS PARTICULARS PER ALS SISTEMES 

- Sistemes de parcs i jardins 
- Sistema d'equipaments comunitaris 
- Sistema viari 
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 07/01/2009