POUM - TÍTOL 2. RÈGIM DEL SÒL

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - TÍTOL 2. RÈGIM DEL SÒL

POUM - TÍTOL 2. RÈGIM DEL SÒL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 69.- Règim urbanístic del sòl
Art. 70.- Classificació del sòl segons el seu règim jurídic 

CAPÍTOL II. DETERMINACIÓ I REGULACIÓ DE L'ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI 

Art. 71.- Estructura general del territori i sistemes urbanístics
Art. 72.- Zones 

CAPÍTOL III. DETERMINACIONS DEL PLA D’ORDENACIÓ SOBRE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Art. 73.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl urbà
Art. 74.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl urbanitzable
Art. 75.- Determinacions del Pla d’ordenació en el sòl no urbanitzable 
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 12/03/2007