POUM - ANNEX I. TÍTOL 10. VIA DE PONENT

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Accions de govern > POUM > POUM - ANNEX I. TÍTOL 10. VIA DE PONENT

POUM - ANNEX I. TÍTOL 10. VIA DE PONENTCAPÍTOL 1 

- Zones 
- Sistemes 


CAPÍTOL 2 : DETERMINACIONS COMUNES A TOTES LES ZONES I SISTEMES 

- Coberta 
- Alçàries útils 
- Cossos sortints 
- Reculades de l'edificació 
- Garatges 
- Tanques 
- Moviments de terres 
- Mitgeres 


CAPÍTOL 3. DETERMINACIONS PARTICULARS PER A LES ZONES 

- Plurifamiliars amb interior d'illa (segons POUM clau 16/1.3a) 
- Zona d'habitatges unifamiliars i bifamiliars arrenglerats
      - Subzona d'habitatges unifamiliars arrenglerats (segons POUM clau 16/1.3b) 
      - Subzona d'habitatges bifamiliars arrenglerats (segons POUM clau 16/1.3c) 
      - Subzona d'habitatges bifamiliars en cantonada (segons POUM clau 16/1.3d) 
- Sistemes 
- Disposició addicional 
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/01/2009