Consistoris

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > L'Ajuntament > Alcaldes i Consistoris > Consistoris

Consistoris

Índex

 

Legislatura 2019 - 2023

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Pere Regull Riba 
(alcalde)
Txell Montserrat Mestres
Aureli Ruiz Milà 
M.Dolors Rius Marrugat
Joan Manel Montfort
Anna Doblas Ruiz 
Ricard Rafecas Ruiz
Mònica Hill Giménez
Pere Sàbat Lluverol
Gemma Urgell Socias
Montse Espinosa
Salvador Campamà
Francisco Romero i Gamarra
Lourdes Sánchez López

Ramon Zaballa Serra
Miquel Medialdea Guijo
Montse Arroyo Ferrando
Noel Viñas Serrano
Maria Ramon Martínez
Ramon Arnabat Mata
Eladio Garcia
des de 2003 
des de 2009
des de 2015
des de 2003
des de 2007
des de 2011
des de 2013  
des de 2019
des de 2015
des de 2015
des de 2019
des de 2019
des de 2019
des de 1999
de 1999 a 2011
des de 2019
des de 2011
des de 2015
des de 2015
des de 2019
des de 2019
des de 2015
des de 2019
Junts

Junts
Junts
Junts
Junts
Junts
Junts
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
PSC
PSC

PSC
PSC
PSC
CUP
CUP
VeC
Cs

 

Legislatura 2015 - 2019


NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Pere Regull Riba 
(alcalde)
Aureli Ruiz Milà 
Txell Montserrat Mestres
Josep Maria Martí Ràfols
M.Dolors Rius Marrugat
Joan Manel Montfort
Anna Doblas Ruiz 
Raimon Gusi Amigó

Francisco Romero Gamarra
Ramon Zaballa Serra
Montserrat Arroyo Ferrando
Miquel Medialdea Guijo
Marcel Martínez Mañé
Laia Santís Martí
Maria Ferrerons Sánchez
Marta Raventós Cuscó
Francisco Oliva Bueno
Mònica Hill Giménez
Pere Sàbat Lluverol
Josep Álvarez Picos
Ramon Arnabat Mata
Antoni Peñafiel Hervás
Josep Ramon Sogas

des de 2003 
des de 2009
des de 2003
des de 2015
de 2011 a 2019
des de 2007
des de 2011  
des de 2013
de 1983 a 2003
i de 2009 a 2019
des de 1999
des de 2011
des de 2009
des de 2015
de 2015 a 2019
de 2015 a 2019
de 2015 a 2017
de 2017 a 2018
de 2018 a 2019
des de 2015
des de 2015
de 2015 a 2019
des de 2015
de 2013 a 2019
de 1995 a 1999 
de 2003 a 2019
CiU 

CiU
CiU 
CiU
CiU
CiU 
CiU
CiU

PSC
PSC
PSC
PSC
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP
ERC
ERC
ERC
VeC
VeC
PP

 

Legislatura 2011 - 2015

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Pere Regull Riba 
(alcalde)
Aureli Ruiz Milà 
Ramona Suriol Saumell
Josep Maria Martí Ràfols
M.Dolors Rius Marrugat
Joan Manel Montfort
M.Josep Tuyà Manzanera
Raimon Gusi Amigó

Emília Torres Miralles
Anna Doblas Ruiz 
Sebastià Jané Arrufat
Francisco Romero Gamarra
Jordi Solà Sebastià

Montse Arroyo Ferrando
Ramon Zaballa Serra
Quima Ricart Claver
Joan Tarrida Busquet
Carme Garrido Garrido
Llorenç Casanova Fernández
Xavier Navarro Domènech
Josep Ramon Sogas

Montserrat Blasco-Pozzan
Bernat Villarroya Garcia
Antoni Peñafiel i Hervás
Josep Quelart Bou
des de 2003 
des de 2009
des de 2003
de 2007 a 2013
de 2011 a 2019
des de 2007
des de 2011  
de 2007 a 2015
de 1983 a 2003
de 2009 a 2019
de 2003 a 2013
des de 2013
de 2013 a 2015
des de 1999
de 1991 a 1999
de 2011 a 2015
des de 2011
des de 2009
de 2011 a 2013
de 2011 a 2015
de 2013 a 2015
de 2009 a 2015
de 2007 a 2015
de 1995 a 1999 
de 2003 a 2019
de 2011 a 2015
de 2007 a 2013
de 2013 a 2019
de 2007 a 2015
CiU 

CiU 
CiU
CiU
CiU
CiU 
CiU
CiU

CiU
CiU
CiU
PSC
PSC

PSC
PSC 
PSC
PSC
PSC
CUP
CUP
PP
 
PP
ICV-EUiA
ICV-EUiA
ERC

 

Legislatura 2007 - 2011

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Pere Regull Riba 
(alcalde)
Aureli Ruiz Milà 
Ramona Suriol Saumell
M.Josep Tuyà Manzanera
Fernando García González (†)
M.Dolors Rius Marrugat
Raimon Gusi

Emília Torres Miralles 
Josep M.Figueras Pagès
Francisco Romero Gamarra
(alcalde
Teresa Terrades Pons
Lourdes Sànchez López 
Maria Batet Rovirosa
Josep Colomé Ferrer 
Xavier Lecegui Ruano

Dolors Villaró Rovira
Ramon Zaballa Serra
Marcel Esteve Robert
(alcalde)
César Martín Núñez
Joan Pareta Papiol
Xavier Navarro Domènech
Llorenç Casanova
Otger Amatller Gutiérrez
Josep Ramon Sogas

Josep Quelart Bou 
Bernat Villarroya Garcia
des de 2003 
des de 2009
des de 2003
de 2007 a 2013
de 2007 a 2015
de 2003 a 2011
des de 2007
de 1983 a 2003
de 2009 a 2019
de 2003 a 2013
de 2003 a 2009
des de 1999
2009
de 2007 a 2011
de 1999 a 2011
de 2007 a 2011
de 2003 a 2011
de 2003 a 2007
i de 2008 a 2011
de 2008 a 2011
des de 2009
de 1991 a 2009
de 2004 a 2009
de 2007 a 2008
de 1995 a 2008
de 2007 a 2011
de 2009 a 2011
de 2003 a 2009 
de 1995 a 1999 
de 2003 a 2019 
de 2007 a 2015
de 2007 a 2013
CiU 

CiU 
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

CiU
CiU
PSC

PSC
PSC 
PSC
PSC 
PSC

PSC
PSC
PSC

PSC
PSC
CUP
CUP
CUP
PP 

ERC
ICV-EUiA

 

Legislatura 2003 - 2007

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Joan Aguado Masdeu (alcalde
Marcel Esteve Robert
Marcel Esteve Robert (alcalde)
Anna Girona Alaiza
Joan Pareta Papiol
Lourdes Sànchez López
Josep Colomé Ferrer
Francisco Álvarez Vázquez
Francisco M. Romero Gamarra
Patrocinio Recober Caballé
Àngela Agramunt Andreu
Xavier Lecegui Ruano
Pere Regull Riba
Aureli Ruiz Milà
Àssen Càmara Pérez
Fernando García González (†)
Josep M. Figueras Pagès
Emília Torres Miralles
Ramon N. Xena Pareta
Joan Rios Rallé
Mònica Gispert Puig
Joan Recasens Rosell
Josep Ramon Sogas

Otger Amatller Gutiérrez
de 1986 a 2004 
de 1991 a 2009
de 2004 a 2009
de 1999 a 2007 
de 1995 a 2008
de 1999 a 2011
de 2003 a 2011
de 2003 a 2007 
des de 1999
de 1999 a 2007
de 1999 a 2007
de 2004 a 2007
des de 2003
des de 2003
de 2003 a 2007 
de 2003 a 2011
de 2003 a 2009
de 2003 a 2013
de 1987 a 2007
de 2003 a 2007
de 2003 a 2004
de 2004 a 2007
de 1995 a 1999 
i de 2003 a 2019
de 2003 a 2009
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC 
PSC
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
ERC
ERC
ERC
ERC
PP

CUP

 

Legislatura 1999 - 2003

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Joan Aguado Masdeu (alcalde)
Celina Guijo Lobato (†)
Jordi Cuyàs Soler
Marcel Esteve Robert
Josep Soler Barceló
Francisco Espín Martínez
Joan Pareta Papiol
Àngela Agramunt Andreu
Patrocinio Recober Caballé
Francisco Romero Gamarra
Lourdes Sànchez López
Lourdes Bohé Medialdea
Anna Girona Alaiza
Raimon Gusi Amigó 

Josep M. Marrugat Llarch
Gabriel Albertí Rovira
Joaquim Vàzquez Barbat
Josep Campamà Sanabra
Ramon N. Xena Pareta
Lluís Vilalta Serra
Isabel Torrents Sala
Antoni Alsina Felip
de 1986 a 2004
de 1987 a 2003
de 1991 a 2003
de 1991 a 2009
de 1991 a 2003
de 1995 a 2003
de 1995 a 2008
de 1999 a 2007
de 1999 a 2007
des de 1999
de 1999 a 2011
de 1999 a 2003
de 1999 a 2007
de 1983 a 2003 
i des de 2009
de 1995 a 2003
de 1999 a 2003
de 1999 a 2003
de 1999 a 2003
de 1987 a 2007
de 1995 a 2001
de 2001 a 2003
de 1993 a 2003
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU 

CiU
CiU
CiU
CiU
ERC
ERC
ERC
PP

 

Legislatura 1995 - 1999

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Joan Aguado Masdeu (alcalde)
Anna Gual Casals
Jordi Solà Sebastià
Rosa M. Colet Vilata
Josep A. Esteban Esteban
Celina Guijo Lobato (†)
Jordi Cuyàs Soler
Marcel Esteve Robert
Josep Soler Barceló
Francisco Espín Martínez
Joan Pareta Papiol
Joan Padullés Altisent
Salvador Font Sanahuja
M. Àngels Cervera Gallemí
Jaume Massanell Esclasans
Raimon Gusi Amigó

Josep M. Marrugat Llarch
Ramon N. Xena Pareta
Lluís Vilalta Serra
Josep Ramon Sogas
Antoni Alsina Felip
de 1986 a 2004
de 1983 a 1999
de 1991 a 1999
de 1995 a 1999
de 1995 a 1999
de 1987 a 2003
de 1991 a 2003
de 1991 a 2009
de 1991 a 2003
de 1995 a 2003
de 1995 a 2008
de 1987 a 1999
de 1991 a 1999
de 1995 a 1999
de 1995 a 1999
de 1983 a 2003
i des de 2009
de 1995 a 2003
de 1987 a 2007
de 1995 a 2001
de 1995 a 1999
de 1993 a 2003
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

CiU
ERC
ERC
PP
PP

 

Legislatura 1991 - 1995

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Joan Aguado Masdeu (alcalde)
Casimir Pla Sanabre
Àngels Navarro Millares
Antoni Sans Miret
Anna Gual Casals
Celina Guijo Lobato (†)
Jordi Cuyàs Soler
Marcel Esteve Robert
Jordi Solà Sebastià
Josep Soler Barceló
Joan Raventós Pujadó
Xavier Forés Garcia
Xavier Freixedas Domènech
Raimon Cuyàs Soler
Ernest Giralt Via
Raimon Gusi Amigó

Joan Padullés Altisent
Salvador Font Sanahuja
Fèlix J. Cusiné Via (†)
Domingo Jaén Moncada (†)
Antoni Alsina Felip
Ramon N. Xena Pareta
de 1986 a 2004
de 1987 a 1995
de 1989 a 1995
de 1991 a 1995
de 1983 a 1999
de 1987 a 2003
de 1991 a 2003
de 1991 a 2009
de 1991 a 1999
de 1991 a 2003
de 1983 a 1995
de 1987 a 1995
de 1987 a 1995
de 1991 a 1995
de 1991 a 1995
de 1983 a 2003
i des de 2009
de 1987 a 1999
de 1991 a 1999
de 1991 a 1995
de 1983 a 1992
de 1993 a 2003
de 1987 a 2007
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

CiU
CiU
CiU/G.Mixt
PP
PP
ERC

 

Legislatura 1987 - 1991

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Joan Aguado Masdeu (alcalde)
Jordi Biosca Badia
Joan A. Arnabat Besora
Montserrat Mayolas Mallol
Joan Iniesta Zarza
Esteve Tomàs Torrens
Baptista Serrà March
Casimir Pla Sanabre
Jaume Girona Galimany
Àngels Navarro Millares
Anna Gual Casals
Celina Guijo Lobato (†)
Jordina Gallemí Casanelles (†)
Joan Raventós Pujadó
Joaquim Mach Aicart
Pere Montserrat Ferrer
Albert Palau Cuerba
Xavier Forés Garcia
Xavier Freixedas Domènech
Raimon Gusi Amigó

Joan Padullés Altisent
Ramon N. Xena Pareta
Domingo Jaén Moncada (†)
de 1986 a 2004
de 1979 a 1989
de 1982 a 1991
de 1983 a 1991
de 1986 a 1991
de 1987 a 1988
de 1987 a 1991
de 1987 a 1995
de 1988 a 1991
de 1989 a 1995
de 1983 a 1999
de 1987 a 2003
de 1983 a 1991
de 1983 a 1995
de 1987 a 1991
de 1987 a 1991
de 1987 a 1991
de 1987 a 1995
de 1987 a 1995
de 1983 a 2003
i des de 2009
de 1987 a 1999
de 1987 a 2007
de 1983 a 1992
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

CiU
ERC
AP

 

Legislatura 1983 - 1987

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Fèlix Sogas Mascaró (alcalde)
Joan Aguado Masdeu
Joan Aguado Masdeu (alcalde)
Fulgenci Mestres Delriu (†)
Telm Huguet Martí
Jordi Biosca Badia
Joan A. Arnabat Besora
Francesc Llansola Fonoll
Jaume Rafecas Ruiz
Rafael Ramírez Pérez
Manuel Segura Manzano (†)
Francesc X. Tobajas Bru
Montserrat Mayolas Mallol
Joan Iniesta Zarza
Anna Gual Casals
Antoni Raventós Marich (†)
Rossend Castells Roig
Fèlix J. Cusiné Via (†)
Jordina Gallemí Casanelles (†)
Joan Raventós Pujadó
Fèlix Senabre Bertran (†)
Raimon Gusi Amigó

José del Pozo Piñero
Domingo Jaén Moncada (†)
Alfons Chulvi Revoltós (†)
de 1979 a 1986
de 1979 a 1986
de 1986 a 2004
de 1979 a 1987
de 1979 a 1987
de 1979 a 1989
de 1982 a 1991
de 1983 a 1987
de 1983 a 1987
de 1983 a 1987
de 1983 a 1987
de 1983 a 1987
de 1983 a 1991
de 1986 a 1991
de 1983 a 1999
de 1979 a 1985
de 1983 a 1987
de 1983 a 1987
de 1983 a 1991
de 1983 a 1995
de 1985 a 1987
de 1983 a 2003
i des de 2009
de 1983 a 1987
de 1983 a 1992
el 1983
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

AP
AP
AP

 

Legislatura 1979 - 1983

NOM I COGNOMS PERÍODEPARTIT
 
Fèlix Sogas Mascaró (alcalde)
Ángel González Morales
Josep Ferret Julià
Josep Giralt Raventós (†)
Montserrat Miralles Figueras
Jesús Suriol Laguna
Joan Aguado Masdeu
Telm Huguet Martí
Jordi Biosca Badia
Joan A. Arnabat Besora
Lluís Giménez Noguera (†)
Francesca Ferran Carbó
Pere Montserrat Ferrer
Josep M. Rafecas Sabaté (†)
Josep Solé Cañellas (†)
Antoni Raventós Marich (†)
Josep Rius Cartró (†)
Carles de Porta Pascó
Josep Ballester Bustos (†)
Josep Raventós Guilera (†)
Francisco Calvo Carreño (†)
Fèlix Plantalech Batlle
Andreu Retamal Ojeda
Fulgenci Mestres Delriu (†)
de 1979 a 1986
de 1979 a 1982
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1986
de 1979 a 1987
de 1979 a 1989
de 1982 a 1991
de 1979 a 1982
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1985
de 1982 a 1983
de 1979 a 1982
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1982 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1983
de 1979 a 1987
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CC-UCD
CC-UCD
CC-UCD
CC-UCD
PSUC
PSUC
IVB
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 25/06/2019


Segueix-nos a :