Dades de població

Traducció no oficial gentilesa de Google

Dades de població


Dades de població amb data 1 de gener de 2020


Xifres i gràfiques (pdf) elaborades a partir del Padró Municipal d'Habitants
L'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) publica dades oficials sobre Vilafranca.


Informació d'anys anteriors (pdf).

Any 2019
Any 2018
Any 2017
Any 2016
Any 2015
Any 2014
Any 2013

Del 2003 al 2012 es va publicar el document "La població de Vilafranca en xifres"
 
xifres_2012 
 Xifres de Vilafranca
avanç 2012
  
   
Xifres_Vilafranca_avanç_2011 La població de Vilafranca en xifres, 2011
Xifres de Vilafranca
avanç 2011
 La població de
Vilafranca en xifres,
2011
   
desplegable_2010 llibret_2010

Xifres de Vilafranca
avanç 2010

 La població de
Vilafranca en xifres,
2010
   
desplegable_2009 llibret_2009 
Xifres de Vilafranca
avanç 2009
 La població de
Vilafranca en xifres
2009
 
La Població de Vilafranca en xifres 2008 Vilafranca en xifres
La població de 
Vilafranca en xifres
2008
 La població de
Vilafranca en xifres
2007
   
 
La població de 
Vilafranca en xifres
2006
 La població de 
Vilafranca en xifres
2005
   
 
La població de
Vilafranca en xifres
2004
 La població de
Vilafranca en xifres
2003
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 28/02/2020


Segueix-nos a :