Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Deixalleria

Deixalleria de Vilafranca

Adreça

Acces adaptat Accés adaptat

BR. Molí d'en Rovira, del, 003 (Camí de la Pedrera)
08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

Telèfon 93 810 06 98
Web www.mancomunitat.cat/index.asp?tx=27

Horari

dissabtes
de 9 a 14 i de 16 a 19 h

de dilluns a divendres
de 9 a 13 i de 16 a 19h.

Descripció

La Deixalleria, és un servei municipal gratuït, s’ofereix als particulars donats d’alta al padró municipal, així com a comerços, oficines i tallers i petites indústries amb llicència d’activitats econòmiques en aquest municipi o municipis.
Obligacions dels usuaris de la deixalleria

•En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control a recepció i informar del material que es porta.

•L’usuari caldrà que s’identifiqui amb nom, cognom i procedència del residu (particular, taller, comerç, ajuntament, etc.).

•Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei.

•En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat.

•Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors.

•Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu.

•Qualsevol dubte es consultarà al personal de recepció.

•Els residus especials es lliuraran a l’encarregat de la deixalleria per tal de que els dipositi al contenidor més adient. Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la composició i/o característiques del residu.

Tingueu en compte que a la Deixalleria no s'hi admet residus de volum i pes superiors als que habitualment es genera als habitatges i no s'hi pot dur, per tant, residus industrials ni procedents d'obres majors ni altres activitats similars.

Més informació

•Residus admissibles

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:
Residus municipal especials:

Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri; Pneumàtics; Bateries; Residus especials en petites quantitats; Piles; Electrodomèstics amb CFC; Oli mineral usat; Olis vegetals; Altres.
Residus municipals valoritzables:
Envasos lleugers; Vidre (envasos, vidre pla, ampolles de cava senceres, etc.); Paper i cartró; Alumini; Metalls; Plàstics; Fusta (neta i bruta); Roba; Electrodomèstics; Aparells electrònics (ordinadors, televisors...); Voluminosos (mobles, matalassos, etc.); Residus verds (restes de poda i de jardineria); Altres residus (segons el model de gestió adoptat).
Els contenidors on dipositar els diferents materials han d’estar senyalitzats mitjançant logotips explicatius.

•Residus no admissibles

En cap cas s’acceptaran a la deixalleria els següents materials:
Residus barrejats; Matèria orgànica; Residus industrials; Residus radioactius; Amiant (fibrociment, aïllaments, paviments rasos...); Extintors, bombones de gas...
Per materials no especificats en cap llista, l’ens local tindrà capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria o en tot cas ha de facilitar alternatives als materials no admesos.

Situació


Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 20/09/2018


Segueix-nos a :