Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Intervenció de Tresoreria

Dept. d'Intervenció i Tresoreria

Adreça

Acces adaptat Accés adaptat

C/ Cort, de la, 014
08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

Telèfon 93 892 03 58
e-mail intervencio@vilafranca.org
Fax 93 818 03 44

Horari

Divendres
El Departament de Tresoreria realitza els pagaments d'11 a 14 h.

Descripció

Funcions:

Comptabilitzar els ingressos i les despeses de l’Ajuntament i dels ens que en depenen (patronats i organismes autònoms).
Fiscalització (control de legalitat i compliment pressupostari).
Control financer de les societats municipals.
Assessorar l’Ajuntament en temes econòmics i financers.
Dur a terme els cobraments i els pagaments de totes les entitats municipals.
Elaborar anualment el pressupost consolidat.
Executar el pressupost mitjançant els documents comptables.
Preparar la liquidació del pressupost per determinar el romanent de tresoreria.
Retre el compte general anual de l’Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals.
Elaborar l’inventari de béns.
Preparar les ordenances fiscals (tributs que ha de pagar la ciutadania).
Controlar els comptes bancaris.
Preparar operacions de crèdit per finançar inversions.
Atendre els proveïdors i els contractistes de l’Ajuntament.
Controlar el compte de recaptació i fer-ne el seguiment.
Coordinar-se amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i supervisar-ne les tasques de gestió tributària i cadastral i d’inspecció de tributs.

Situació


Fitxes relacionades

Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 05/05/2010


Segueix-nos a :