Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Urbanisme

Urbanisme

Adreça

Acces adaptat Accés adaptat

Pl. Jaume I, de, 008
08720 Vilafranca del Penedès

Contacte

Telèfon 93 892 36 90
Telèfon 93 892 03 58
e-mail urbanisme@vilafranca.org
Fax 93 817 17 40
Web www.vilafranca.cat

Horari

De dilluns a divendres
de 12 a 14h.

Descripció

Departament que abasta el planejament urbanístic de la vila, el seu desenvolupament i urbanització, la concessió de llicències urbanístiques i la disciplina i inspecció urbanística.


Serveis que ofereix:

Tramitació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i dels seus plans i projectes derivats del desenvolupament d’aquest (el POUM està publicat al web de l’Ajuntament):
- plans parcials urbanístics i plans de delimitació
- plans especials
- plans de millora urbana
- catàleg de béns protegits
- ordenances i normes.
Tramitació dels instruments de gestió urbanística en desenvolupament dels Plans i projectes derivats i d’urbanització:
- estudis de detall
- juntes de compensació
- juntes de cooperació
- juntes de conservació
- projectes de reparcel·lació
- projectes d’expropiació
- projectes d’urbanització.
Tramitació per a l’atorgament de les llicències urbanístiques:
- d’obres majors
- d’obres menors
- de primera ocupació i ús, i canvi d’ús
- de parcel·lació urbanística
- de divisió en propietat horitzontal
- d’instal·lació de grues i aparells elevadors
- de certificacions d’aprofitament urbanístic.
Contractacions (menors / sistema negociat / licitació):
- d’obres
- de consultoria i assistència
- de serveis
- de subministraments.
Adquisicions i alienacions de patrimoni.
Actuacions en matèria de disciplina urbanística i d’inspecció i control pel que fa a sòl, edificació, seguretat i ornament públic.

Més informació

Qui hi pot accedir:

Les comunitats o particulars que reuneixin les condicions per a la redacció dels instruments de planejament i de gestió.

Els particulars interessats en l’obtenció de les llicències urbanístiques o en la realització de consultes urbanístiques, i també en denúncies en matèria sòl, edificació, seguretat i ornament públic.

Situació


Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 15/05/2007


Segueix-nos a :