Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Casa Pau Feliu

Adreça

RB. Sant Francesc, de, 022
08720 Vilafranca del Penedès

Descripció

Durant les dècades dels anys cinquanta, seixanta i setanta del segle XIX, les construccions vilafranquines importants presenten com a característica comuna l'absència d'ornamentació.
Són les edificacions que es poden englobar dins del neoclassicisme vuitcentista en les que encara no s'han posat de manifest, almenys en la seva configuració externa, les influències del romanticisme.
Aquest seria el cas de la Casa Pau Feliu, que fou construïda al 1869, segons projecte del mestre d'obres vilafranquí Fèlix Sallent i Pujadó, adoptant a la façana una estructura composta d'un cos principal central, i dos cossos laterals de menys alçada, estructura de façana que es repeteix en d'altres construccions de la ciutat.
L'edifici s'aixeca mantenint les pautes del neoclassicisme, amb una composició d'obertures decreixents, i sobre tres eixos verticals, amb portal central i finestres laterals a la planta baixa, balcó de tres obertures a la planta principal, i tres balcons d'obertura única a la planta superior. Aquesta austeritat i simetria compositiva queda subratllada d'una banda, per la cornisa de coronament, i per les pilastres que franquegen el cos principal, i de l'altre, pels dos cossos laterals amb arcada de mig punt i barana de balustres ceràmics plans de coronament.
Té també interès la façana posterior formada per una galeria d'arcades de mig punt i rebaixades de maó vist.

Situació


Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 28/11/2011


Segueix-nos a :