Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Casa Marcet

null

Adreça

AV. Tarragona, de, 040
08720 Vilafranca del Penedès

Descripció

Durant les dècades dels anys cinquanta, seixanta i setanta del segle XIX, les construccions vilafranquines importants presenten com a característica comú l'absència d'ornamentació.
Són les edificacions que es poden englobar dins del neoclassicisme vuitcentista en les que encara no s'ha posat de manifest, almenys en la seva edificació externa les influències del romanticisme.
Aquest és el cas de la Casa Marcet que adopta una estructura de façana molt semblant a la Casa Pau Feliu, amb un cos principal central i dos cossos laterals de menys alçada, així com també la galeria d'arcades a la façana posterior.
L'edifici presenta la disposició interior característica de les cases vuitcentistes, amb vestíbul central i magatzems laterals a la planta baixa, i una planta rpincipal organitzada en sales nobles a la crugia central, dormitoris a les façanes de les crugies laterials i dependències de serveis al centre.
La façana principal, que manté les pautes compositives del classicisme, s'ordena sobre tres eixos verticals, amb absència absoluta d'ornamentació, amb un portal central d'arc rebaixat, i dues finestres laterals a la planta baixa sobre un parament de bandes horitzontals, balcó de tres obertures a la planta principal, tres balcons d'obertura única a la planta superior i obertures rectangulars a la golfa. Com element característic i diferenciador de la resta d'obres del neoclassicisme romàntic de Vilafranca, la casa Marcet presenta un important ràfec de coronament, que sens dubte és la peça "menys clàssica" de la façana.

Situació


Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 30/11/2011


Segueix-nos a :