Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Casa Olivella i Ràfols

Adreça

C/ Sant Pere, de, 134
08720 Vilafranca del Penedès

Descripció

L'arquitectura de l'eclecticisme, derivada de la possibilitat d'utilitzar indiferentment diversos estils i concepcions arquitectòniques del passat o també de fer-los servir en un mateix edifici, caracteritza bona part de l'arquitectura que es produeix a Catalunya a finals del segle XIX, convivint amb el modernisme i perllongant-se fins ben entrat el segle XX.
Dins aquestes característiques estilístiques es pot situar la casa Olivella i Ràfols, construcció que, sobre una planta baixa edificada el 1885, projectà l'arquitecte Santiago Güell com una addició l'any 1899.
L'edifici presenta una façana de pedra amb una porta central i finestres a banda i banda, d'arc de mig punt motllurat, units per línies d'impostes, a la planta baixa, tres balcons d'una obertura adintellada amb trencaaigües d'arc rebaixat i culs de llàntia d'ornamentació floral i un coronament amb cornisa sustentada per mènsules, barana de gelosia i boles ornamentals.
Els manteniment estricte de les pautes del classicisme ve compensat per la introducció de diferents elements ornamentals, en un clar exercici eclèctic, on la diferència d'autoria de cada una de les fases queda supeditada al conjunt.

Situació


Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 28/11/2011


Segueix-nos a :