Directori

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Directori > Accés per tema > Detall

Directori

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Casa Vidal i Folquet

Adreça

C/ Font, de la, 059
08720 Vilafranca del Penedès

Descripció

Dins el que podem denominar ple Modernisme, que situem a Vilafranca entre els anys 1889 i 1909, i amb persistències d'un cert historicisme d'arrels medievalistes, destaca la casa Vidal ]. Folquet, conjuntament amb la casa Fontrodona i la casa Solé.
Aquestes construccions tenen com a elements comuns i definidors la utilització d'una potent barbacana de fusta i de trencaaigües a les obertures, així com l'especial tractament dels balcons,
amb baranes de disseny complex i amb cartel·les.
La casa Vidal i Folquet, que fou construïda l'any 1899 segons projecte de l'arquitecte Eugeni Campllonch i Parés, ve configurada volumètricament per una torratxa de planta circular en cantonada, coronada amb merlets i reforçada per un balcó de planta semicircular. Els paraments laterals, de desigual tractament compositiu i ornamental, presenten a la segona planta un lleuger voladís sobre permòduls, que incideix en el caràcter medievalitzant de la casa.
Els seus interiors es corresponen a les seves parts principals amb el llenguatge extern de l'edifici, destacant la disposició del vestíbul i les dependències a façana de les plantes baixa i principal, amb interessants oficis de l'època.

Situació


Temes relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 29/11/2011


Segueix-nos a :