Notícies

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Notícies > Detall de la notícia

Notícies

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
13/06/2018

Un 90,5% dels alumnes de P3 i un 94,7% dels alumnes de 1r d’ESO podran anar al centre educatiu triat en primera opció

S'han publicat les llistes definitives d’admesos a cada centre, que es poden consultar a les mateixes escoles i instsituts o a l'OME.

Les famílies amb fills o filles que havien sol·licitat plaça en algun nivell de les etapes de segon cicle d'educació infantil, primària o secundària obligatòria en un centre de Vilafranca, han pogut finalment sortir de dubtes, perquè s'han publicat les llistes definitives d'admesos a cada centre. Les llistes amb el resultat de la preinscripció escolar per al 2018-2019 mostren que la major part dels aspirants a l'assignació d'un centre educatiu han aconseguit una plaça escolar a la primera opció que havien sol·licitat. 

A P3, l'oferta definitiva és de 461 places. Aquesta oferta de places inclou dos grups a cada centre excepte al col·legi Sant Josep que compta amb un sol grup, cosa que representa un total de 19 grups de P3 en el conjunt de la vila.
S'han rebut 426 sol·licituds de P3 i finalment s'han assignat 423 places als centres de la vila. Un 90,5% de l'alumnat podrà anar a l'escola triada en primera opció, un 4,5% a un centre triat en segona opció, un 4,5% a un centre triat en tercera opció i, finalment, un 0,2% anirà a un centre triat en quarta opció. Una única sol·licitud (un 0,2%) s'ha assignat d'ofici en un centre no sol·licitat. 

Pel que fa al 1r curs de l'ESO, l'oferta de places a Vilafranca és de 462, repartides en 15 grups per al conjunt d'instituts públics a més de les places disponibles als centres concertats. Cal recordar que aquests centres compten amb un gruix important d'alumnat que prové de l'últim nivell de primària al propi centre i que ja té la plaça reservada; per tant, no han hagut de fer preinscripció. S'han rebut 463 sol·licituds de 1r d'ESO i finalment s'han assignat 454 places als centres de Vilafranca. D'aquestes, un 94,7% s'han assignat al centre escollit en primera opció, un 2,9% a la segona, un 1,3% a la tercera i un 0,7% a la quarta, mentre que 2 sol·licituds (un 0,4%) s'han assignat d'ofici en centres no sol·licitats. 

Pel que fa a la resta de nivells, de P4 a 6è de primària hi ha hagut un total de 136 sol·licituds de les quals se n'han pogut atendre 19. La resta són bàsicament sol·licituds de canvi de centre d'alumnat que ja està escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals no hi ha places vacants. I per als nivells de 2n a 4t d'ESO s'han rebut 49 sol·licituds, de les quals se n'han pogut atendre 11 i la resta no s'han pogut assignar per les mateixes raons que en el cas anterior. 

Per a tots els nivells, si les escoles i instituts no han pogut admetre tot l'alumnat que l'havien demanat en primera opció, es publica una llista d'espera on consten, ordenades d'acord amb la puntuació definitiva i el número de desempat, les sol·licituds que no s'han pogut atendre. Quan es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, d'ajustament de l'ESO, de confirmació de continuïtat dels alumnes, o com a resultat d'una baixa fins al dia 6 de setembre de 2018, aquesta vacant s'ha d'oferir, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment. Per tant, encara hi pot haver algun canvi respecte a les llistes que ara s'han publicat. 

Les famílies poden comprovar els resultats de l'assignació de places a les mateixes escoles i instituts, així com a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Un cop consultades les llistes, ja poden començar a preparar tota la documentació per a la matrícula, que serà del 21 al 27 de juny per al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i el primer nivell d'ESO. El període de matriculació o confirmació de plaça per a 2n, 3r i 4t d'ESO serà del 25 al 29 de juny, ambdós inclosos.Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 13/06/2018


Segueix-nos a :