Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Carril bici Vilafranca/Monjos

FONS: Programa Operatiu FEDER 2014-2020 

EIX PRIORITARI:  Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

IMPORT DE LES SUBVENCIONS FEDER 2014-2020: als eixos prioritaris 4 i 6 s'estableix en un percentatge de fins a un màxim del 50% de la despesa elegible de les operacions susceptibles de ser incorporades en aquest Programa operatiu, 


CARRIL BICI ENTRE VILAFRANCA I SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
PO01-012697

Línia d’actuació: 4.5.1.6. Migració, quan sigui viable, cap al transport ciclista i el desenvolupament de les infraestructures necessàries (concurrència) 

Finançament

El projecte “Carril Bici entre Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos” està cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020 (50%) 

Resum de les dades de l’operació PO01-012697

Cost total   401.356,51   Cost total subvencionable  257.341,82  Ajut FEDER 50% 128.670,91

El projecte desenvolupa el tram 4 del carril per a vianants i bicicletes que enllaça els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Vilafranca del Penedès i els polígons industrials de l’Av. Tarragona, Clot de Moja, Estació de Mercaderies, Domenys I i Domenys II.

En concret el present projecte desenvolupa el tram 4 de l’Estudi d’alternatives, tram comprès entre el final del P.I. d’Estació de Mercaderies de Vilafranca del Penedès i el límit amb el terme municipal de Sant Margarida i Els Monjos i té una longitud aproximada de 400 ml.

Fitxa del programa (pdf).

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici