Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

ABOCADOR DE RUNES D'OLÈRDOLA
Comparteix:

L'Abocador de Runes d'Olèrdola és un espai destinat a les runes, però cal telefonar prèviament a l'empresa gestora per tal de disposar d'un número d'identificació.

Contacte
icona pàgina web Horaris
De 8:00 a 13:00 i de 14:30 a 17:30
Contacte
icona pàgina web Horaris
De 8:00 a 13:00 i de 14:30 a 17:30
icona mapa Mapa
ABOCADOR DE RUNES D'OLÈRDOLA

L'Abocador de Runes d'Olèrdola és un espai destinat a les runes, però cal telefonar prèviament a l'empresa gestora per tal de disposar d'un número d'identificació.

Més informació

Accés des del PK 40.225 de la carretera C-244 de Vilafranca. A partir d’aquest punt cal agafar el camí asfaltat que passa per sobre del pont, i desprès d’un recorregut d’uns 400 metres s’arriba a les instal·lacions del dipòsit.

Qui pot portar runes: Tothom. Qualsevol empresa o particular , prèvia alta de client, per tenir totes les dades a la nostra base. Bàsicament, constructors i enderrocadors i altres agents d’obres (transportistes, contenidors).

A la instal·lació només s'acceptaran residus de la construcció que siguin procedents d'enderrocs, construcció nova, rehabilitació o d'excavació. Per tant, es rebutjaran aquells que siguin potencialment contaminants, els industrials, els urbans, els voluminosos i les restes vegetals, els destins dels quals són els abocadors industrials, urbans o les deixalleries.

Residus acceptats

Procedents d’enderrocs o altres residus de la construcció o excavacions

1. Residus admissibles
En els dipòsit controlats de terres i runes s’admetran només materials procedents d’enderrocs i altres residus de la construcció, d’acord amb les definicions següents:

Enderrocs: materials i substàncies provinents de l’operació d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.
De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció.
D’excavació: terres, pedres o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació d’un sòl.2.
2. Residus no admissibles

No seran admissibles sota cap concepte, ni que procedeixin d’operacions de construcció, d’enderroc o excavacions els residus següents:

Amiant d’aïllament.
Residus de jardineria i tala de boscos.
Residus líquids.
Productes de dragatge.
Residus fermentables en general.
Productes procedents de neteges prèvies a l’enderrocament d’instal·lacions industrials.
Cas que arribessin barrejats amb altres d’admissibles, en petita proporció, seran destriats i separats per traslladar-los posteriorment al dipòsit controlat o planta de tractament adient.

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici

Accessibilitat