Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

CENTRE OBERT
Comparteix:

El Centre Obert és un servei municipal d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants de 3 a 12 anys.

Aquest espai forma part de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que juntament amb el SIS Adolescents i La Casa Petita, configuren el Servei d’Intervenció Socioeducativa, que depèn del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

icona pàgina web Horaris
De setembre a juny
Dimarts i dijous de 9 a 13h. I de dilluns a dijous de 17 a 19,15h, i els divendres de 17 a 19h.
Juliol i agost
De dilluns a divendres de 9 a 13h.
icona pàgina web Horaris
De setembre a juny
Dimarts i dijous de 9 a 13h. I de dilluns a dijous de 17 a 19,15h, i els divendres de 17 a 19h.
Juliol i agost
De dilluns a divendres de 9 a 13h.
icona mapa Mapa
CENTRE OBERT

El Centre Obert és un servei municipal d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants de 3 a 12 anys.

Aquest espai forma part de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que juntament amb el SIS Adolescents i La Casa Petita, configuren el Servei d’Intervenció Socioeducativa, que depèn del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Més informació

És un servei diürn que atén els infants fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. Tot plegat, es duu a terme mitjançant una intervenció individualitzada, grupal i familiar, incloent-hi un treball en xarxa.

El Servei també consta d’un espai d’intervenció amb els progenitors, fomentant la capacitació parental positiva de pares i mares, sent un punt de trobada on els pares poden compartir experiències sobre l’educació dels seus fills i filles, la convivència, criança...

Objectius de treball

Creació d’espais de convivència i relació familiar per poder compartir, aprendre i intercanviar experiències.
Donar elements educatius partint de l’escolta i del coneixement de la seva realitat.
Afavorir l’autoestima i la confiança dels subjectes.
Treballar les habilitats socials per a una millor socialització i integració.

Temes relacionats

Contingut relacionat

Casa Petita

PL Marià Manent, 2
93 817 15 42
Comparteix:

pujar inici