Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

CRAE CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA - TONI INGLÈS
Comparteix:

Els CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa) són recursos cedits per l’administració als infants i adolescents de zero a divuit anys en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne, prèvia avaluació i proposta de mesura de guarda i tutela, on es dona cobertura educativa i assistencial. 

icona mapa Mapa
CRAE CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA - TONI INGLÈS

Els CRAE (Centres Residencials d’Acció Educativa) són recursos cedits per l’administració als infants i adolescents de zero a divuit anys en situació d’exclusió social o en risc de patir-ne, prèvia avaluació i proposta de mesura de guarda i tutela, on es dona cobertura educativa i assistencial. 

Més informació

S’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, sent la derivació dels infants o adolescents realitzada la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) a través dels EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència).

L’objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

La funció és: promoure, establir i aplicar mesures tècniques educatives i d’inserció social, laboral i familiar; coordinar-se amb serveis socials bàsics amb professionals i d’altres serveis del sistema de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats; proporcionar a infants i adolescents atesos tota la cobertura de l’exercici de la guarda i l’educació; i altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent. 

Totes les funcions i objectius es destinen per contribuir al procés educatiu i de desenvolupament personal dels infants i adolescents atesos com és la seva salut física i psíquica, desenvolupament de la personalitat, disseny de projecte educatiu individual, i promoció, quan sigui possible, del retorn amb la família d’origen (o en cas contrari, foment de l’acolliment en família extensa o aliena).

ACTUA gestiona diferents CRAE a través de la contractació amb DGAIA des de l’any 2005, sent un dels seus pilars de treball socioeducatiu. L’entitat gestiona a diferents punts de Catalunya a través del treball d’equips amb els que es treballa l’empoderament per l’autogestió.

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici

Accessibilitat