Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

DEIXALLERIA
Comparteix:

La Deixalleria, és un servei municipal gratuït, s’ofereix als particulars donats d’alta al padró municipal, així com a comerços, oficines i tallers i petites indústries amb llicència d’activitats econòmiques en aquest municipi o municipis.
Obligacions dels usuaris de la deixalleria
 

icona pàgina web Horaris
De dilluns a divendres
De 9 a 13 i de 16 a 19h
Dissabtes
De 9 a 14 i de 16 a 19 h
icona pàgina web Horaris
De dilluns a divendres
De 9 a 13 i de 16 a 19h
Dissabtes
De 9 a 14 i de 16 a 19 h
icona mapa Mapa
DEIXALLERIA

La Deixalleria, és un servei municipal gratuït, s’ofereix als particulars donats d’alta al padró municipal, així com a comerços, oficines i tallers i petites indústries amb llicència d’activitats econòmiques en aquest municipi o municipis.
Obligacions dels usuaris de la deixalleria
 

Més informació

En el moment de l’entrada al recinte cal formalitzar la fitxa de control a recepció i informar del material que es porta.

L’usuari caldrà que s’identifiqui amb nom, cognom i procedència del residu (particular, taller, comerç, ajuntament, etc.).

Cal respectar i complir les instruccions del personal del servei.

En tot moment s’han de seguir les indicacions del personal de recepció per a dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant les senyalitzacions i el límit de velocitat.

Els materials s’han de deixar al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors.

Cal evitar que quedin restes al terra i al voltant dels contenidors. Si cau quelcom s’haurà de recollir i ficar al contenidor respectiu.

Qualsevol dubte es consultarà al personal de recepció.

Els residus especials es lliuraran a l’encarregat de la deixalleria per tal de que els dipositi al contenidor més adient. Aquests es lliuraran amb la màxima informació pel que fa a la composició i/o característiques del residu.

Tingueu en compte que a la Deixalleria no s'hi admet residus de volum i pes superiors als que habitualment es genera als habitatges i no s'hi pot dur, per tant, residus industrials ni procedents d'obres majors ni altres activitats similars.

Residus admissibles

Els usuaris de la deixalleria podran aportar, prèviament classificats, els següents materials:
Residus municipal especials:
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri; Pneumàtics; Bateries; Residus especials en petites quantitats; Piles; Electrodomèstics amb CFC; Oli mineral usat; Olis vegetals; Altres.
Residus municipals valoritzables:
Envasos lleugers; Vidre (envasos, vidre pla, ampolles de cava senceres, etc.); Paper i cartró; Alumini; Metalls; Plàstics; Fusta (neta i bruta); Roba; Electrodomèstics; Aparells electrònics (ordinadors, televisors...); Voluminosos (mobles, matalassos, etc.); Residus verds (restes de poda i de jardineria); Altres residus (segons el model de gestió adoptat).
Els contenidors on dipositar els diferents materials han d’estar senyalitzats mitjançant logotips explicatius.

Residus no admissibles

En cap cas s’acceptaran a la deixalleria els següents materials:
Residus barrejats; Matèria orgànica; Residus industrials; Residus radioactius; Amiant (fibrociment, aïllaments, paviments rasos...); Extintors, bombones de gas...
Per materials no especificats en cap llista, l’ens local tindrà capacitat per acceptar o no el material a la deixalleria o en tot cas ha de facilitar alternatives als materials no admesos.

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici

Accessibilitat