Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (INCAVI)
Comparteix:

Anàlisis de vins i derivats i expedició dels certificats a petició de particulars i d'organismes.
Actua com a organisme tècnic assessor dels consells reguladors de les Denominacions d'Origen vitivinícoles de Catalunya i del sector en general.
Promoure i fomentar la millora del conreu de la vinya i la qualitat dels vins i altres productes que se'n derivin.
Promoció del coneixement i bon ús dels vins catalans a nivell de consum, tot contribuint a la seva correcta valoració.
Estudi, investigació i experimentació dels processos, les tècniques, els materials i altres aspectes relatius a la producció vitivinícola.
Especialització, reciclatge i perfeccionament de tècnics i professionals en matèria vitivinícola i enològica.
Col·laboració en la realització d'estudis, censos, inventaris, cadastres i estadístiques relacionats amb el sector vitivinícola.

icona pàgina web Horaris
De dilluna a dijous
9 a 17.30 h
Divendres
9 a 15 h
Horari d'estiu: de dilluns a divendres
8.30 a 15 h
icona pàgina web Horaris
De dilluna a dijous
9 a 17.30 h
Divendres
9 a 15 h
Horari d'estiu: de dilluns a divendres
8.30 a 15 h
icona mapa Mapa
INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI (INCAVI)

Anàlisis de vins i derivats i expedició dels certificats a petició de particulars i d'organismes.
Actua com a organisme tècnic assessor dels consells reguladors de les Denominacions d'Origen vitivinícoles de Catalunya i del sector en general.
Promoure i fomentar la millora del conreu de la vinya i la qualitat dels vins i altres productes que se'n derivin.
Promoció del coneixement i bon ús dels vins catalans a nivell de consum, tot contribuint a la seva correcta valoració.
Estudi, investigació i experimentació dels processos, les tècniques, els materials i altres aspectes relatius a la producció vitivinícola.
Especialització, reciclatge i perfeccionament de tècnics i professionals en matèria vitivinícola i enològica.
Col·laboració en la realització d'estudis, censos, inventaris, cadastres i estadístiques relacionats amb el sector vitivinícola.

Més informació

Organisme Autònom Administratiu. Òrgans de govern de l'Institut:
1) Consell de direcció, format per:
A) President (el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca).
B) Vice-president.
C) Vocals
D) Secretari del Consell de direcció, que serà el cap del Servei de Secretaria
2) Director, amb nivell orgànic de DG .

Com a òrgan de consulta de l'INCAVI actuarà la Junta Coordinadora de Consells Reguladors de les Denominacions d'Origen.
A fi de realitzar l'anàlisi sensorial dels vins produïts i comercialitzats a Catalunya, l'INCAVI disposa del Comitè d'Anàlisi Sensorial de les Estacions de Viticultura de Reus i de Vilafranca del Penedès i el Comitè Superior de Tast.
Registre dels productes enològics i el registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques (DOGC 1924).

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici

Accessibilitat