Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Comparteix:

Serveis que ofereix:

Liquidar i recaptar els impostos següents:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Liquidar i recaptar les taxes o contribucions especials segons les ordenances fiscals municipals.
Recaptar multes de trànsit i altres ingressos de dret públic.
Introduir els canvis de titularitat i altres dades rellevants en els registres fiscals municipals.
Prestar assistència als ciutadans perquè puguin presentar les autoliquidacions i les declaracions tributàries.
Resoldre els recursos i les reclamacions sobre gestions realitzades per l'ORGT.
Altres serveis derivats o relacionats amb la gestió tributària general.

icona pàgina web Horaris
De dimecres a divendres
De 8.30 a 14h. Amb cita prèvia
icona mapa Mapa
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Serveis que ofereix:

Liquidar i recaptar els impostos següents:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Liquidar i recaptar les taxes o contribucions especials segons les ordenances fiscals municipals.
Recaptar multes de trànsit i altres ingressos de dret públic.
Introduir els canvis de titularitat i altres dades rellevants en els registres fiscals municipals.
Prestar assistència als ciutadans perquè puguin presentar les autoliquidacions i les declaracions tributàries.
Resoldre els recursos i les reclamacions sobre gestions realitzades per l'ORGT.
Altres serveis derivats o relacionats amb la gestió tributària general.

Temes relacionats
Comparteix:

pujar inici