Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Directori

URBANISME
Comparteix:

Departament que abasta el planejament urbanístic de la vila, el seu desenvolupament i urbanització, la concessió de llicències urbanístiques i la disciplina i inspecció urbanística.

Qui hi pot accedir:

 • Les comunitats o particulars que reuneixin les condicions per a la redacció dels instruments de planejament i de gestió.
 • Els particulars interessats en l’obtenció de les llicències urbanístiques o en la realització de consultes urbanístiques, i també en denúncies en matèria sòl, edificació, seguretat i ornament públic.

icona pàgina web Horaris
De dilluns a divendres
De 12 a 14h
icona pàgina web Horaris
De dilluns a divendres
De 12 a 14h
icona mapa Mapa
URBANISME

Departament que abasta el planejament urbanístic de la vila, el seu desenvolupament i urbanització, la concessió de llicències urbanístiques i la disciplina i inspecció urbanística.

Qui hi pot accedir:

 • Les comunitats o particulars que reuneixin les condicions per a la redacció dels instruments de planejament i de gestió.
 • Els particulars interessats en l’obtenció de les llicències urbanístiques o en la realització de consultes urbanístiques, i també en denúncies en matèria sòl, edificació, seguretat i ornament públic.
Més informació

Serveis que ofereix:

Tramitació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i dels seus plans i projectes derivats del desenvolupament d’aquest (el POUM està publicat al web de l’Ajuntament):

 • plans parcials urbanístics i plans de delimitació
 • plans especials
 • plans de millora urbana
 • catàleg de béns protegits
 • ordenances i normes.

Tramitació dels instruments de gestió urbanística en desenvolupament dels Plans i projectes derivats i d’urbanització:

 • estudis de detall
 • juntes de compensació
 • juntes de cooperació
 • juntes de conservació
 • projectes de reparcel·lació
 • projectes d’expropiació
 • projectes d’urbanització.

Tramitació per a l’atorgament de les llicències urbanístiques:

 • d’obres majors
 • d’obres menors
 • de primera ocupació i ús, i canvi d’ús
 • de parcel·lació urbanística
 • de divisió en propietat horitzontal
 • d’instal·lació de grues i aparells elevadors
 • de certificacions d’aprofitament urbanístic.

Contractacions (menors / sistema negociat / licitació):

 • d’obres
 • de consultoria i assistència
 • de serveis
 • de subministraments.

Adquisicions i alienacions de patrimoni.
Actuacions en matèria de disciplina urbanística i d’inspecció i control pel que fa a sòl, edificació, seguretat i ornament públic.

Temes relacionats

Contingut relacionat

Serveis Urbans

C/ Avinyonet del Penedès, 1
93 818 15 40
Altres continguts relacionats
Comparteix:

pujar inici

Accessibilitat