Hemeroteca

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament t'informa > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
17/06/2009

Entren en vigor les mesures de prevenció d'incendis forestals

La Generalitat anuncia la posada en funcionament de les restriccions previstes en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

La Generalitat de Catalunya anuncia l'entrada en vigor del període de restriccions i mesures de prevenció d'incendis forestals que està comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Per tant, en els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. 
Especialment no es podrà:
• Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
• Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel•les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
• Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. 

El Departament de Medi Ambient podrà concedir autoritzacions per realitzar activitats de les relacionades anteriorment, les quals seran comunicades al Departament de Governació de la Generalitat.
Per obtenir l'autorització caldrà omplir el model de sol·licitud que hi ha al web de la Generalitat i adreçar-lo a l'Ajuntament, que el trametrà a l'Oficina comarcal de Medi Ambient que donarà, si s'escau, la corresponent autorització, en la qual s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de realitzar la crema i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi. 

Més informació
© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 17/06/2009


Segueix-nos a :