Altres normatives

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici >L'Ajuntament > Normativa > Altres normatives

Altres normatives

Arxius disponibles en format pdf


Bases ajuts escolarització curs 2019-2020

Bases de la convocatòria de subvencions municipals per al contractes de lloguer signats al 2019.

Bases específiques per a la convocatòria

Bases generals subvencions Cultura

Bases reguladores - MIFO 2019

Condicions tècniques i restriccions a considerar en la contrucció, instal·lació i adequació d'elements reductors de velocitat: passos remuntats, bandes reductores i altres tipus de rampes.

Convocatòria Ajuts lloguer - MIFO 2019

Criteris a considerar a l'hora d'autoritzar, habilitar i senyalitzar una reserva d'estacionament per a realitzar tasques de càrrega i descàrrega a Vilafranca del Penedès

Criteris a considerar a l'hora de concedir habilitar i senyalitzar una reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a Vilafranca del Penedès.

Criteris que regulen les condicions d'accés a l'Illa de Vianants de Vilafranca del Penedès.

Decret d'Alcaldia de 19 d'abril de 2016, sobre els horaris dels establiments de concurrència pública de Vilafranca del Penedès.

Directiva Europea 2008/52/CE aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

LLEI 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril

Ley 5/2012de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Llei 4/1996 sobre padró municipal.

Llei de Mediació en l' àmbit del dret privat 15/2009

Normes d'organització i funcionament Fires de Maig

Resolució del 16 de març del 2015 sobre gestió del padró municipal.

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358


Segueix-nos a :