Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Certificat d'empadronament i/o convivència

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

El padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi.
El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'inscripció que consten al padró municipal d'habitants.
El certificat de convivència recull, a més de les dades del certificat d'empadronament, les dades de les persones que figuren inscrites convivint amb la persona sol·licitant.
En ambdós casos es tracta d'un document signat electrònicament pel Secretari de la corporació amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada.
Requeriments
La sol.licitud del certificat d'empadronament i/o de convivència l'ha de fer la mateixa persona interessada.
Procediments

1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu una instància sol·licitant el certificat i indicant el motiu pel qual es sol·licita.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l'import de la taxa per l'expedició del certificat.
3. Un cop confeccionat el certificat, podreu recollir-lo a l'OAC.

Temps mitjà de resolució
Una setmana
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Instància genèrica.
- Document d'identitat original, NIE o passaport; on surti el nom, cognoms, número del document i una fotografia de la persona interessada.

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :