Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Ocupació de la via pública - tall de carrer

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Durant tot l'any sempre que es demani amb una antelació mínima de 6 dies feiners (dissabes exclosos)

TRÀMIT MUNICIPAL

Es refereix a tota ocupació de via pública o tall de la circulació de vehicles (parcial o total), relacionat amb obres, càrregues i descàrregues o trasllats.

Preu:

Taxa d'Ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
L'interessat que vulgui ocupar la via pública o tallar la circulació de vehicles (parcial o total) podrà sol·licitar-ho de manera presencial davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé on-line mitjançant certificat digital o DNI electrònic. 

Les peticions, tant presencials com telemàtiques, s'hauran de presentar amb una antelació mínima de 6 dies feiners (dissabtes exclosos) anteriors al de la data en que es vulgui inicial l'ocupació o tall de carrer.
Temps mitjà de resolució
6 dies feiners (dissabtes exclosos)
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions
Si l'ocupació afecta places d'estacionament de vehicles, el sol·licitant de l'ocupació haurà de senyalitzar la prohibició d'estacionament amb 48 h. d'antelació. Aquesta senyalització s'haurà de fer mitjançant una senyal homologada de prohibit estacionar indicant a partir de quin dia i hora serà efectiva aquesta prohibició. L'incompliment d'aquests requisits comportarà que el vehicle afectat no es retiri.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

* Un plànol a escala 1/200 - 1/500 on quedi reflectit:
   - Mides i superfície de l'ocupacio sol.licitada.
   - Amplada del carrer diferenciant la mida de les voreres i del vial.
   - Situació d'elements urbans que tinguin incidència en l'ocupació, com també d'arbres, de fanals, de bancs, de zones d'estacionament i d'altres.
   - Especificació dels elements que es pretenen instal.lar i la seva col.locació.
   - La ruta alternativa dels vehicles i vianants amb la corresponent senyalització.

- En el cas que l'ocupació estigui relacionada amb una obra, també s'haurà d'adjuntar:
   - Còpia de la llicència d'obra autoritzada.
   - Planificació de l'obra, on quedi detallat les diferents fases i els dies que  duraran cada una d'elles.

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Normativa relacionada

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/03/2020


Segueix-nos a :