Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'adhesió d'empreses al sistema arbitral de consum

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Durant tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Les empreses que així ho vulguin, poden demanar la seva adhesió al sistema arbitral de consum, fet que suposa adquirir el compromís d’acceptar l’arbitratge de consum per solucionar les reclamacions que plantegin les persones consumidores o usuàries. Per adherir-se, n’hi ha prou amb signar l’oferta pública d’adhesió (OPA), facilitada per la Junta Arbitral de Consum, que comporta el lliurament d’un distintiu oficial que l’identifica com a establiment adherit a l’arbitratge de consum. Aquestes empreses passen a formar part del Cens d'empreses adherides al sistema arbitral de consum de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Les empreses, els comerços i els/les professionals que desenvolupin la seva activitat principal en l'àmbit territorial de Vilafranca del Penedès.
Requeriments
  • Cal que la persona que signa la sol·licitud d'adhesió sigui el/la representant legal de l'empresa i acreditar-ne la condició (veure documentació addicional). 
  • Si no s'expressa el contrari, l'oferta pública d'adhesió s'entendrà realitzada en equitat, per temps indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia.
Procediments
La presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca haurà de resoldre motivadament sobre la seva acceptació o declinació i, en cas d'acceptar-la, atorgarà a l'empresa o professional el distintiu oficial.
Temps mitjà de resolució
15 dies
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Per tal d’admetre i lliurar-vos el corresponent distintiu oficial d’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Vilafranca del Penedès de la vostra empresa i ser inclòs en el cens d’empreses adherides a l’arbitratge de consum, cal que juntament amb l’imprès del compromís d’adhesió presenteu la següent documentació:

Empreses individuals, autònoms:

1.- Algun document acreditatiu de la titularitat de l'empresa que voleu adherir (permís municipal d’obertura o alta d’activitat, últim rebut de pagament dels autònoms, còpia d’una factura). 
2.- DNI del titular

Societats (SA, SL, SCCP, SAU, etc.)

1.- Escriptura de constitució de la societat.
2.- Poders de la persona que signa el compromís.
3.- DNI del/la representant legal

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu
Presencialment
Junta Arbitral de Consum
Cort, 14, baixos, 08720 - Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 892 03 58
jac@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 18/06/2019


Segueix-nos a :