Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Per a entitats i associacions/Com registrar una entitat > Detall
Administració Oberta

Inscripció al registre municipal d'entitats

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Durant tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

Es considerarà que són entitats ciutadanes que es poden inscriure al registre totes aquelles entitats sense ànim de lucre que siguin de Vilafranca i que tinguin per objecte fomentar i/o millorar els interessos generals i/o específics dels ciutadans i de les ciutadanes.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- L'entitat interessada pel tràmit.
Requeriments
Ser una entitat sense ànim de lucre amb seu a Vilafranca del Penedès i tenir per objecte fomentar i/o millorar els interessos generals i/o específics dels ciutadans i de les ciutadades. 

Amb caràcter previ a aquest tràmit, cal que l'entitat estigui inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i/o d'altres registres públics d'entitats.
Procediments

Un representant de l'entitat presenta la sol·licitud amb la documentació complementària adjunta davant el registre general de l'Ajuntament.
Un cop obert l'expedient administratiu des del Servei, es comprova que la documentació justificativa aportada sigui la correcta i, en cas, afirmatiu, s'emet una resolució favorable d'alta en el registre municipal d'entitats.

Temps mitjà de resolució
1 mes
Silenci administratiu

Negatiu

Observacions
Les entitats registrades tindran els següents drets:
- Rebre ajuts econòmics.
- Utilitzar els mitjans públics municipals.
- Ser informades dels afers i de les iniciatives municipals que puguin interessar-los.
- Fer arribar les seves opinions a l'ajuntament.
- Participar en òrgans específics.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès de sol.licitud  al Registre municipal d'entitats, estatuts de l'entitat (o bé un certificat d'emparament emès per l'entitat legalment constituïda), acta fundacional, NIF (en el cas que el tinguin), resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat i/o d'altres registres públics d'entitats i junta directiva actualitzada amb noms, adreces i telèfons dels membres.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
Secretaria
Cort, 14, 2a planta
Tel. 93 892 03 58
secretaria@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/02/2019


Segueix-nos a :