Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Certificat de qualificació i aprofitament urbanístic

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

TRÀMIT MUNICIPAL

Petició d'informes referits a l'aprofitament urbanístic d'una finca concreta, segons les previsions del Pla d'ordenació urbanística municipal vigent. 

Si la finca és edificable el certificat té una vigència de sis mesos.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada.
Requeriments

Tràmit previst en la legislació urbanística vigent (article 99 del Text refós de la Llei d'urbanisme).

 

Temps mitjà de resolució
Un mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Imprès sol•licitud degudament complimentat
DNI, NIE, NIF o CIF del sol•licitant i/o representant
Identificació cadastral de la finca (Plànol cadastral, si s’escau)
Plànol de situació i emplaçament, o mitjançant carrer – número i entitat, de la finca
Documentació gràfica i escrita descriptiva de les activitats o obres que es volen portar a terme; així com de la finca, finques i/o locals on volen portar-se a terme, si s’escau.
Comprovant del pagament de la Taxa per llicències en règim d’autoliquidació

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 22/02/2019


Segueix-nos a :