Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Planejament urbanístic derivat

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

TRÀMIT MUNICIPAL

El planejament urbanístic derivat desenvolupa el planejament general i és integrat pels següents:
- plans especials urbanístics
- plans de millora urbana
- plans parcials urbanístics
- plans parcials urbanístics de delimitació.

Legislació afecta (entre d'altres):
- Text refós de la Llei d'urbanisme (D.L.1/2005, de 26 de juliol).
- Reglament de la mateixa Llei (D.305/2006, de 18 de juliol).

Informació general

Qui el pot demanar?
La iniciativa privada, els promotors i les entitats urbanístiques col·laboradores provisionals.
Temps mitjà de resolució
Dependrà dels diferents organismes intervinents

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 16/01/2013


Segueix-nos a :