Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Instruments de gestió urbanística

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

TRÀMIT MUNICIPAL

Els instruments de gestió urbanística son els següents:
- plans de millora urbana
- delimitació polígons d'actuació
- determinació del sistema d'actuació
- constitució de les juntes i entitats urbanístiques col·laboradores
- projectes de reparcel·lació i d'expropiació
- projectes d'urbanització

Legislació afecta (entre d'altres):
- Text refós de la Llei d'urbanisme (D.L.1/2005, de 26 de juliol).
- Reglament de la mateixa Llei (D.305/2006, de 18 de juliol).
- Normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa urbanística (R.D.1093/1997, de 4 de juliol).

Informació general

Qui el pot demanar?
Les entitats urbanístiques col·laboradores i els promotors
Requeriments

Depenent de l'instrument de gestió, les juntes o promotors han de trobar-se legalment constituïts, o bé subscriure la documentació els propietaris que conformin un percentatge superior al 50% de l'àmbit.

Procediments
Majorment la tramitació és la regulada en l'article 113 de la Llei d'urbanisme, amb lleugeres variacions depenent de l'instrument en tràmit.

En la tramitacióadministrativa municipal s'obra un període d'informació pública i audiència als propietaris afectats (a excepció dels projectes d'urbanització d'iniciativa pública en què no es produeix el tràmit d'audiència).
Temps mitjà de resolució
Dependrà de cada projecte

Com es pot tramitar

Presencialment
Urbanisme (Serveis Tècnics)
PL. Jaume I, de, 008
08720 - Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 36 90
urbanisme@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Tràmits relacionats

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 16/01/2013


Segueix-nos a :