Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Cens d'animals de companyia: alta, baixa o modificació

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Durant tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquest registre és imprescindible per conèixer el nombre d'animals de companyia de la ciutat per al control de les zoonosis (malalties que es poden transmetre dels animals a les persones). També és molt important alhora de prevenir l'abandonament dels animals i facilitar el retrobament en casos de pèrdua.

La persona propietària d'un animal de companyia té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

Preu:

Gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada pel tràmit.
Requeriments
Per a poder censar un gos, és indispensable que porti algun sistema d'identificació (microxip o tatuatge).
Procediments
Per censar animals de companyia cal portar emplenat el formulari de comunicació d'inscripció a  l'Anicom  (document que us facilitarà el veterinari o que trobareu adjunt en aquest tràmit) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Per donar d'alta un animal: 

-  presentar degudament omplert i signat  l'imprès del tràmit.

Per donar de baixa un animal*:
- presentar degudament omplert i signat l'imprès del tràmit.
- certificat del motiu de baixa en cas de cessió de l'animal o d'eutanàsia per motius sanitaris. (només obligatori en cas del gossos potencialment perillosos)

Per modificar dades (canvi de titular o d'adreça)*: 
-presentar degudament omplert i signat l'imprès del tràmit.

*Si l'animal consta inscrit al registre de l'AIAC, s'ha de notificar també directament al Tel  93 418 92 94, perquè consti la modificació.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :