Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Pírcing, tatuatge i micropigmentació: sol·licitud d'autorització sanitària o comunicació de baixa.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

El Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing obliga a tots ells a disposar d’una autorització municipal per a poder desenvolupar aquesta activitat. Aquesta autorització s'haurà de situar en un lloc de l’establiment visible per a la clientela.

Preu:

Consultar l'Ordenança Fiscal núm. 37

Informació general

Qui el pot demanar?
- Els/les titulars d'aquests establiments, o un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
Cal presentar tota la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Un cop presentada la sol·licitud, es valorarà la memòria tècnica i si es considera que la instal·lació compleix els requisits, es farà una autorització provisional fins que es dugui a terme la inspecció sanitària. Si no, s'emetrà un informe d'esmenes.

Un cop feta la inspecció sanitària s'emetrà l'autorització definitiva si no hi ha esmenes a resoldre.
Temps mitjà de resolució
30 dies per a l'autorització provisional
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Cal presentar una memòria tècnica que inclogui tot el que s'especifica en l'article 14 del decret 90/2008:

a) Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
b) Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
c) Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
d) Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
e) Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el que estableix el capítol V d’aquest Decret.
f) Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.
g) Document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i
pírcing a lliurar a la persona usuària d’acord amb l’article 5.2 d’aquest Decret.

En el cas de comunicació d'una baixa, només cal presentar l'imprès del tràmit omplert.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 29/05/2018


Segueix-nos a :