Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'una parada de flors per Tots Sants

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Del 20 de setembre al 18 d'octubre

TRÀMIT MUNICIPAL

SOL·LICITUD D'UNA AUTORITZACIÓ PER COL·LOCAR UNA PARADA DE VENDA DE FLORS EL DIA DE TOTS SANTS, UBICADA A LA PL. DEL PEDRÓ ELS DIES 30 I 31 D'OCTUBRE I 1 DE NOVEMBRE

Preu:

Segons el previst a l'Ordenança Fiscal núm. 15

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Requisits:
- Vendre a la parada elements florals
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per venda ambulant.
- En cas d’haver participat en aquest mercat en anteriors edicions, estar al corrent de pagament de la taxa corresponent.

Criteris d’admissió (cal complir almenys un d’aquests criteris):
- Ser titular d’un comerç a Vilafranca del Penedès destinat al sector de flors.
- Estar donat d’alta del règim d’autònoms, sense establiment, com a florista amb una antiguitat mínima de 3 mesos, a Vilafranca.
- Ser titular d’una autorització de venda no sedentària als mercats setmanals de Vilafranca, com a florista.
- En cas de rebre un nombre de sol•licituds inferior a l’espai disponible, es podran valorar altres sol.licituds donant prioritat a les que complementin l’oferta existent.
Procediments

La sol·licitud es pot presentar de manera presencial i mitjançant una instància davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé online, per internet, mitjançant certificat digital o DNI electrònic.

Temps mitjà de resolució
15 dies
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

A part de la sol·licitud, cal presentar :

- Declaració responsable (veure impresos relacionats)
- Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers vigent, per una cobertura mínima de 300.000¤
- Model 037 o equivalent, on es pugui veure l'èpígraf corresponent de l'IAE.

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 26/09/2019


Segueix-nos a :