Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud d'una parada de venda de palmes i palmons al mercat ambulant (per diumenge de Rams)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

A partir del 15 de febrer

Termini de la sol·licitud

Dues setmanes abans del mercat

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de l'autorització per col·locar una parada de venda de palmes i palmons al mercat ambulant amb motiu de la festivitat religiosa del Diumenge de Rams.
El 2019 es realitzaran els següents dies:
-- Dimarts 9 d'abril al Mercat de la Pelegrina
- Dissabte 13 d'abril al Mercat dels Dissabtes

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
El Mercat de Palmes i Palmons s’ubicarà a la Plaça de Santa Maria (dissabte) i al Mercat de la Pelegrina (dimarts).

Requisits:
- Les palmes s’han de realitzar artesanalment pel titular de l’autorització
- Vendre a la parada palmes, palmons i/o elements vegetals tradicionals
- Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per venda ambulant.
- En cas d’haver participat en aquest mercat en anteriors edicions, estar al corrent de pagament de la taxa corresponent.

Criteris d’admissió:
- Ser titular d’un comerç destinat al sector corresponent.
- Estar donat d’alta del règim d’autònoms corresponent, sense establiment, amb una antiguitat mínima de 3 mesos.
- En cas de produir-se una demanda superior a l’oferta d’espai disponible, tindran prioritat els comerços i/o autònoms de Vilafranca i/o titulars de parades del mercat no sedentari dedicats al sector corresponent.
Procediments
La sol·licitud es pot presentar de manera presencial i mitjançant una instància davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tot especificant les dades personals, telèfon de contacte, article en venda i metres lineals que es sol·liciten. També es pot fer telemàticament, mitjançant certificat digital o DNI electrònic.
Temps mitjà de resolució
2 setmanes
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Cal entregar:
- Sol·licitud (instància)
- Declaració responsable (veure impresos del tràmit)
- Assegurança de responsabilitat civil, vigent, per una cobertura mínima de 300.000¤ (pòlissa i rebut)

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 07/02/2019


Segueix-nos a :