Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Preinscripció i matrícula a les llars municipals d'infants pel curs 2020-2021

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

TRÀMIT MUNICIPAL

Per obtenir plaça en una de les quatre llars municipals de Vilafranca ( Enxaneta, El Parquet, Lola Anglada i Sol Solet ) primer de tot s'ha de fer la sol·licitud d'admissió, que és la preinscripció.
Un cop rebudes totes les sol·licituds, l'Ajuntament està en condicions d'informar de la plaça que es dóna a cada infant. És el moment de la matrícula, en el que la família ha de confirmar que realment vol la plaça.
Tots aquests tràmits es fan dins d'un període determinat, que és el calendari de preinscripció i matrícula.

Preu:

El que fixa l'ordenança municipal. S'estableixen quotes diferents en funció de la renda equivalent familiar.

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
Les famílies que vulguin escolaritzar infants nascuts entre l'1 de gener de 2018 i el 15 de maig de 2020.
Procediments

Per assignar les places, quan en una llar hi ha més sol·licituds que vacants, s'aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics i generals. El sistema prioritza la llar sol.licitada en primer lloc. 

Per tal de resoldre les situacions d'empat, s'assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud i es fa públic amb la relació baremada de sol·licituds. En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per a un mateix nivell, si els números assignats no són correlatius, es considera que els números de desempat que els corresponen són el més petit dels assignats i el següent.

Quan un infant no pot ser admès en la llar sol·licitada en primer lloc, se l’intenta assignar plaça en una altra de les llars sol·licitades, sempre i quan disposi de places vacants.
Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds, es fa pública la llista baremada, perquè es pugui comprovar si s'ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació.

Al cap d’uns quants dies es fa pública la llista d’infants admesos en cadascuna de les llars. La família ja pot procedir a formalitzar la matrícula, i ho ha de fer dins del període establert a tal efecte. 

De conformitat amb la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, l’Ajuntament resta facultat per a demanar a altres Administracions públiques dades personals, tributàries, de Seguretat Social o altres relatives a les persones que formalitzen el tràmit, necessàries per a verificar els requisits i barems previstos en la normativa sobre admissió d’alumnes.
Es pot consultar la política de privacitat aquí.

Documentació necessària

PREINSCRIPCIÓ: No cal presentar documentació.

MATRICULACIÓ: 
* Resguard de l'ingrés en concepte d'inscripció.
* Fotocòpia del llibre de vacunacions de l'infant.
* Fotocòpia del DNI del pare o mare de l'infant.
* Fotocòpia del llibre de família on consti incscrit l'infant.
* Fotocòpia del llibre de família on consten incrits els dos progenitors.
* Full per domiciliar el rebut de la llar. 
   

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina Municipal d´Escolarització, OME
C/ Santa Maria, de, 002
08720 - Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 03 58, ext. 1684

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 19/05/2020


Segueix-nos a :