Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud targeta d'aparcament per persones amb discapacitat

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació i en els llocs reservats.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Acreditar mitjançant resolució o certificat de l'Equip de Valoració del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de la Generalitat de Catalunya el següent:
- tenir el grau de discapacitat que supera el barem de mobilitat, o 
- tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus
- Menors de 3 anys que depenen de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals. 
- Targeta d'aparcament provisional (TAP).

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
Decret 97/2002, de 5 de març.
Real Decret 1056/2014, de 12 de desembre.
STC 18/2017, de 2 de febrer de 2017

Documentació necessària

Imprès de sol.licitud degudament emplenat.
DNI o NIE del/la titular
Dues fotografies tamany carnet
En el cas de titular conductor/a, permís de conduir original.
Certificat del Centre d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya, que acredita la discapacitat.
Documentació del vehicle en el qual es desplaça habitualment (es fa constar la matrícula a la targeta).
En el cas que la persona tingui una discapacitat visual i no superi el barem de mobilitat, cal portar la documentació del CAD on consti que la persona interessada té  una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 en correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Com es pot tramitar

Presencialment
Àrea de Servei a les Persones
C/ Santa Maria, de, 002
08720 - Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 03 58
abs@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/02/2019


Segueix-nos a :