Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Al·legació contra multa de circulació

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

20 dies naturals per presentar al.legacions a partir de la recepció de la notificació de la denúncia, i 1 mes per presentar recurs de reposició a partir de la notificació de la sanció.

TRÀMIT MUNICIPAL

Contra una sanció/multa de circulació, la persona interessada pot presentar les al·legacions o recurs de reposició contra la imposició de la mateixa, que estimi adients.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada per la imposició de la multa de circulació.
Requeriments
Cal omplir el model d'al·legació de multa de circulació que s'acompanya en aquest tràmit. Es pot adjuntar qualsevol document, fotografies o proves que la persona interessada consideri oportú.
Procediments

Cal omplir el model d'al·legació de multa de circulació que s'acompanya en aquest tràmit. 

Procediment ordinari: Pot presentar al·legacions dintre dels 20 dies naturals, sempre que no hagi pagat la denúncia amb el 50% de reducció. Posteriorment pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes. 

Si es presenten les al·legacions després d'haver satisfet la denúncia amb la reducció del 50%, aquestes es tindran per no presentades, segons disposa la Llei 18/2009 de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

Les al·legacions es poden presentar de manera presencial davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca o bé de manera online amb certificat digital o DNI electrònic, mitjançant l'apartat de tràmits de la web www.vilafranca.cat.

Temps mitjà de resolució
Les infraccions lleus prescriuen als 3 mesos, i les infraccions greus i molt greus, als 6 mesos.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Es pot adjuntar qualsevol document o prova que la persona interessada consideri oportú.

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :