Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Autorització d'armes d'aire comprimit

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Tota persona que compra una arma d'aire comprimit ha de sol.licitar la pertinent autorització a l'ajuntament per a utilitzar-la, tot aportant una targeta que li facilita l'establiment on l'ha comprada i on hi consten les dades de la persona sol.licitant així com les característiques de l'arma, als efectes de que l'alcalde li signi la pertinent autorització.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada que compri una arma d'aire comprimit
Requeriments

Tenir en compte el que prescriu el  Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, REGLAMENTO DE ARMAS

Procediments

Cal presentar la sol.licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana tot acompanyant la documentació que es diu més endavant. La Policia Local, després de realitzar les averiguacions pertinents, realitzar un informe sobre la idoneitat o no de concedir l'autorització d'arma d'aire comprimit a la persona sol.licitant. En el cas d'informe positiu, l'alcalde signa la pertinent autorització a la targeta on hi figuren les dades de la persona sol.licitant així com de l'arma. Previ pagament de l'import de la Taxa corresponent per a aquest tràmit, s'entrega una còpia de la targeta de l'arma a la persona interessada, s'envia una altra còpia a la Intendència d'Armes de la Guàrdia Civil i l'ajuntament es queda amb una tercera còpia de dita targeta.

Temps mitjà de resolució
2 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Cal adjuntar:
- Imprès de sol·licitud de targeta d'armes d'aire comprimit.
- DNI o NIE del/de la sol.licitant.
- Targeta groga model AV5 i targeta blanca model F5, complimentades per l'interessat/da.
- Fotocòpia de la factura de l'arma o característiques tècniques de l'arma.

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :