Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud alta/baixa/modificació de guals

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol.licitud d'alta/baixa/modificació de GUALS

Preu:

Taxa estipulada en l'Ordenança Fiscal nº12

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Només pot sol·licitar la placa de gual el/la propietari/ària de la finca i en cap cas el/la llogater/a o qualsevol altra persona.
Procediments
Per demanar una alta, baixa o modificació de gual, caldrà presentar emplenat l'imprès corresponent amb la documentació adjunta necessària davant el registre general de l'Ajuntament.
Un cop obert l'expedient administratiu des del Servei, es realitzarà un informe tècnic i posteriorment s'emetrà una resolució que es comunicarà a l'interessat via notificació electrònica, si prèviament l'interessat ha donat el consentiment o via correu postal si aquest consentiment no hi és.
En els casos de sol·litud de baixa de gual, l'interessat entregarà la placa corresponent en el mateix moment de presentar la petició de baixa.
En els casos d'alta nova de gual senyalitzat, l'interessat rep, a banda de la resolució de l'ajuntament, una liquidació tributària per l'import de la taxa i un cop fet el pagament de la mateixa, es pot adreçar a les dependències de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (carrer de la Lluna, 6) per a recollir la nova placa de gual.
Temps mitjà de resolució
tres setmanes
Silenci administratiu

Art. 24.1 Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Negatiu

Observacions
És el propi departament de governació qui finalment autoritza o denega la sol.licitud d'alta/modificació/baixa del gual
Impresos del tràmit

Documentació necessària

-Fotocòpia DNI,
-Acreditació documental de la titularitat de la finca ( rebut IBI, còpia escriptura..),
-Còpia de l'acta de constitució i del CIF de la Comunitat, si escau,
-Còpia de la llicència d'ocupació i us o de la llicència d'activitat corresponent, si escau 

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 01/02/2019


Segueix-nos a :