Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Certificat històric d'empadronament

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

És un certificat que fa referència al temps que una persona porta empadronada en el nostre municipi. Aquest certificat pot ser individual o col·lectiu, tot fent constar les persones que en cada període i adreça han conviscut amb l'interessat.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada
Requeriments

La sol·licitud del certificat històric d'empadronament l'ha de fer la mateixa persona interessada.

Procediments
1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu una instància sol·licitant el certificat històric d'empadronament o històric de convivència, indicant el motiu pel qual es sol·licita.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l'import de la taxa per l'expedició del certificat.
3. Un cop confeccionat el certificat, podreu recollir-lo a l'OAC.

Temps mitjà de resolució
Una setmana
Observacions
El certificat històric el signa el secretari de l'ajuntament amb el vist i plau de l'alcalde.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Instància genèrica.
- DNI, NIE o passaport original.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :