Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Certificat històric d'empadronament

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any.

TRÀMIT MUNICIPAL

És un certificat que fa referència al temps que una persona porta empadronada en el nostre municipi. Aquest certificat pot ser individual o col·lectiu, tot fent constar les persones que en cada període i adreça han conviscut amb l'interessat.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada
Requeriments

La sol·licitud del certificat històric d'empadronament l'ha de fer la mateixa persona interessada.

Procediments
1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu una instància sol·licitant el certificat històric d'empadronament o històric de convivència, indicant el motiu pel qual es sol·licita.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l'import de la taxa per l'expedició del certificat.
3. Un cop confeccionat el certificat, podreu recollir-lo a l'OAC.

Temps mitjà de resolució
Una setmana
Observacions
El certificat històric el signa el secretari de l'ajuntament amb el vist i plau de l'alcalde.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Instància genèrica.
- DNI, NIE o passaport original.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :