Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Detall
Administració Oberta

Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

En funció de la sol.licitud

Termini de la sol·licitud

En funció de la sol.licitud

TRÀMIT MUNICIPAL

El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'ajuntament. 
L'acte del registre d'entrada deixa constància de la data de recepció de l'escrit.
La persona interessada té dret a rebre una còpia segellada del document presentat. 

Preu:

Tràmit gratuït a excepció que la sol.licitud impliqui l'aplicació d'una taxa

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
A l'escrit hi hauran de constar les següents dades:
* Nom i cognoms de la persona interessada o de la persona que la representi (si és el cas) així com la identificació del mitjà preferent o de lloc que es senyali als efectes de notificacions.
* Fets, raons i petició que es concreti amb tota claretat a la sol.licitud.
* Lloc i data.
* Signatura del sol.licitant o justificació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
* Òrgan, centre o unitat administrativa a la que s'adreça la sol.licitud.
Procediments
1. Ompliu l'imprès de sol.licitud i signeu-lo.
2. Adreceu l'escrit a l'OAC.
3. Un cop registrat, us facilitarem una còpia segellada on s'indicarà el número de registre que correspon a la vostra sol.licitud.
Temps mitjà de resolució
En funció de la sol.licitud
Observacions
És possible que per a la vostra sol.licitud hi hagi un model específic. Consulteu el catàleg de tràmits o pregunteu al personal de l'OAC.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 17/05/2018


Segueix-nos a :