Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

En funció de la sol.licitud

Termini de la sol·licitud

En funció de la sol.licitud

TRÀMIT MUNICIPAL

El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'ajuntament. 
L'acte del registre d'entrada deixa constància de la data de recepció de l'escrit.
La persona interessada té dret a rebre una còpia segellada del document presentat. 

Preu:

Tràmit gratuït a excepció que la sol.licitud impliqui l'aplicació d'una taxa

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
A l'escrit hi hauran de constar les següents dades:
* Nom i cognoms de la persona interessada o de la persona que la representi (si és el cas) així com la identificació del mitjà preferent o de lloc que es senyali als efectes de notificacions.
* Fets, raons i petició que es concreti amb tota claretat a la sol.licitud.
* Lloc i data.
* Signatura del sol.licitant o justificació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
* Òrgan, centre o unitat administrativa a la que s'adreça la sol.licitud.
Procediments
1. Ompliu l'imprès de sol.licitud i signeu-lo.
2. Adreceu l'escrit a l'OAC.
3. Un cop registrat, us facilitarem una còpia segellada on s'indicarà el número de registre que correspon a la vostra sol.licitud.
Temps mitjà de resolució
En funció de la sol.licitud
Observacions
És possible que per a la vostra sol.licitud hi hagi un model específic. Consulteu el catàleg de tràmits o pregunteu al personal de l'OAC.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 17/05/2018


Segueix-nos a :