Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol·licitud de subvenció per l'organització d'activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l'esport, pel curs 2018-2019.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Des de la data de publicació de la convocatòria en els butlletins oficials fins el dia 7 de febrer de 2019, a les 13 h.

Termini de la sol·licitud

Fins el dia 7 de febrer de 2019, a les 13 h.

TRÀMIT MUNICIPAL

Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades i persones físiques que programin i executin activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l'esport sense ànim de lucre durant el curs 2018/2019 (entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019), què es considerin d’interès públic local.

Aquesta convocatòria es regirà per l’ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple Municipal del dia 20 de juny de 2006, publicada en el BOP de data 4 d´octubre de 2006 i en el DOGC de data 23 d´octubre de 2006, i pels aspectes d´aquest document que la complementin.

Les subvencions tindran per finalitat:
• fomentar l’organització i execució d’activitats físiques i esportives puntuals sense afany de lucre, d’interès col•lectiu i d’interès per la ciutat.
• fomentar l’associacionisme esportiu i la seva implicació en l’organització i execució d’activitats físiques i esportives puntuals a la ciutat.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
Podran ser beneficiaries de les subvencions regulades en aquestes bases les entitats sense ànim de lucre implantades a Vilafranca del Penedès, sempre que es trobin inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes previst en els articles 98 i següents del Reglament Orgànic Municipal, disposin de la documentació de l’entitat actualitzada a la normativa vigent i que reuneixin les condicions i portin a terme activitats físiques i esportives previstes en aquestes bases. També podran ser-ho les persones físiques individuals
Requeriments

En l'apartat "documents relacionats" hi trobareu les bases de la convocatòria, on es descriuen els requisits i criteris de les subvencions.

Procediments
El previst en les bases de la convocatòria
Temps mitjà de resolució
30 dies
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
Regidoria d'Esports
Antic Camí de Sant Martí, 12 1a (Complex Aquàtic)
Tel. 93 817 23 18 - 93 817 37 76
pesports@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 23/03/2020


Segueix-nos a :