Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Convocatòria d'ajuts econòmics a l'escolarització pel curs 2018-2019

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

De l'11 de juny al 6 de juliol de 2018

TRÀMIT MUNICIPAL

Amb l'objectiu que cap alumne quedi al marge de les activitats o el funcionament quotidià de les escoles i instituts (colònies, sortides pedagògiques, adquisició de llibres o material, piscina...) per raons econòmiques, l'Ajuntament de Vilafranca convoca el Programa d'ajuts econòmics a escolarització per al curs 2018-2019, amb una previsió pressupostària de 160.000 ¤

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit.
Requeriments

Per part dels centres educatius:
1. Presentar el compromís de participació i de compliment de les bases del Programa en el termini previst (model I). 

Per part de les famílies de l’alumnat:
1. Estar escolaritzat en un centre que participi en el Programa.
2. Presentar la sol·licitud (models II i III) en el termini previst i amb la documentació i les autoritzacions requerides.
3. Estar empadronat a Vilafranca i estar escolaritzat en un centre educatiu de la vila en un dels nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o educació especial.
4. No rebre cap altre ajut per als mateixos conceptes, llevat del cas que els ajuts concurrents per a un concepte concret no superin el cost suportat per l’alumne.
5. Tenir una situació socioeconòmica familiar que estigui dins dels barems que es concreten a les bases de al convocatòria.
6. Que el sol·licitant assumeixi com a mínim la part que li correspon del cost econòmic dels materials i les activitats que es poden subvencionar.

Temps mitjà de resolució
Dos mesos
Impresos del tràmit

Documentació necessària

La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar l’Ajuntament de Vilafranca a poder obtenir d'altres administracions públiques les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i comprovar totes les que tenen a veure amb la identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars, de renda i escolars del sol·licitant, etc., així com les de la resta de membres computables de la unitat familiar, necessàries per a la resolució de la petició de l’ajut, llevat d’oposició expressa del sol·licitant que haurà de constar explícitament en el procediment. Per tant, a part de la sol·licitud en forma d'instància que s'inclou en el tràmit, no cal aportar altra documentació.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :