Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Retorn voluntari de persones immigrades als seus països d'origen

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

El programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya, és fruït d'un conveni de col·laboració entre OIM (Organització Internacional per a les Migracions) i la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu garantir els processos migratoris en condicions humanes.

La Secretaria per a la Immigració és qui gestiona el Programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya i qui resoldrà si concedeix  o no l'ajut per al retorn voluntari.

L'Oficina Tècnia de Ciutadania és qui emplena i tramita, juntament amb l'informe social requerit, les sol·licituds pel programa de Retorn Voluntari.

Què s'ofereix en aquest programa:

El Programa de Retorn Voluntari proporciona:
•Servei d'informació, suport i orientació psicosocial amb la finalitat de que la persona interessada en el retorn al seu país d’origen pugui prendre la seva decisió en base a una atenció individualitzada i a una informació actualitzada.
•Acompanyament a l'aeroport.
•Bitllet aeri internacional des de Catalunya al país d’origen de la persona sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar que compleixin els requisits del programa.
•Ajut de viatge de 50¤ per membre per persona fins a un màxim de 400¤ per unitat familiar.
•Ajut per a la integració al país d'origen de 400¤ per persona i d'un màxim de 1.600¤ per família.

El recurs del Programa de Retorn Voluntari es proporciona a totes les persones que figuren a la mateixa sol·licitud.

S'informa, en cada cas, sobre l'equipatge al qual es té dret i qualsevol excés del mateix ha d'anar a càrrec de la persona beneficiària del Programa.

El Programa de Retorn Voluntari es desenvolupa en funció del pressupost que s’hagi destinat al pressupost anual i fins a esgotar-lo.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
•Les persones estrangeres immigrades sense la nacionalitat espanyola o d'un dels països dels estats membres de la Unió Europea, en situació regular o irregular, amb carència econòmica, vulnerabilitat social o d'exclusió social, que voluntàriament expressin el seu desig de retorn al seu país d'origen i que no hagin accedit a cap altre programa de retorn. •El seu cònjuge o la parella, fills i filles sempre que no tinguin la nacionalitat dels països de la Unió Europea i els fills menors d'edat amb nacionalitat dels Estats membres de la Unió Europea.
Requeriments
Requisits de les persones beneficiàries

•Estada mínima a Catalunya de 6 mesos continuats, en el moment de presentar la sol·licitud.
•No tenir obert un procediment de nacionalitat, i en el cas de tenir-lo, adjuntar la renúncia presentada al Registre Civil a on se substancia l’expedient de nacionalitat.
•En el supòsit de tenir autorització de residència o de residència i treball, s’ha de renunciar a la situació de residència i s’haurà de lliurar la targeta al Consolat/Ambaixada d'Espanya al país de retorn.
•Acollir-se a aquest programa de retorn suposa la renúncia a la seva autorització de residència i/o treball, temporal o de llarga durada en cas de ser titular.
•Autoritzar a YMCA a tractar les dades del formulari de sol·licitud per tal de valorar la candidatura.
•Autoritzar a la Generalitat de Catalunya a facilitar les dades personals i les de la unitat familiar, si l’hagués, a una altra Administració o organisme per tal de tramitar la baixa com a usuari de la sanitat pública i de qualsevol altra prestació/ajuda.
Procediments
La persona interessada presenta uns sol·licitud (instància) davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

La sol·licitud s'adreça a l'Oficina Tècnica de Ciutadania

Des de l'Oficina Tècnica de Ciutadania s'emplena i tramita la sol·licitud pel Programa de Retorn Voluntari, juntament amb l'informe social requerit.

Observacions
Persones excloses del Programa de Retorn Voluntari:

- Amb nacionalitat de la Unió Europea, o nacionals de tercers estats quan disposen de targeta de residència comunitària. Si es té doble nacionalitat i una de les dues és d'un Estat de la Unió Europea, el cas serà estudiat específicament.

- Els/les menors d'edat no acompanyats/des.

- Persones que han entrat a l'estat espanyol amb carta d'invitació.

- Que per raons mèdiques no poden viatjar soles.

- Que volen retornar a un país en guerra.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud Ajuntament de Vilafranca 
- Sol·licitud Generalitat de Catalunya
- Document d'identitat vigent. (Passaport i/o NIE)

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 27/07/2018


Segueix-nos a :